Zvolen označkovaný ocenením Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom za rok 2015

Mesto Zvolen a obec Kvačany sa stali historicky prvými samosprávami, ktoré získali ocenenie KOMUNITA PRIATEĽSKÁ DEŤOM A MLADÝM ĽUĎOM za rok 2015.  Ocenenie získali od partnerov rovnomenného programu – Nadácie pre deti Slovenska, KOMUNÁLNEJ poisťovne a Združenia miest a obcí Slovenska. Program bude od septembra pokračovať druhým ročníkom a zapojiť sa do neho môžu ďalšie mestá a obce na Slovensku.

DSCF1827

„Cieľom programu  KOMUNITA PRIATEĽSKÁ DEŤOM A MLADÝM ĽUĎOM je budovanie takých komunít, ktoré zohľadňujú potreby detí a mladých ľudí, pýtajú sa na ich názory a umožňujú im spolupodieľať sa na plánovaní a realizácii aktivít v komunite,“ povedala Aneta Chlebničanová, riaditeľka vzdelávacích programov z Nadácie pre deti Slovenska (Nadácia). Počas prvej fázy programu vzniklo na Slovensku šesť pilotných komunít priateľských deťom, a to v Bratislave, Rohožníku, Považskej Bystrici, Banskej Bystrici, Detve a v Kvačanoch. Model, ktorý v týchto miestach vznikol, je prenositeľný a použiteľný vo všetkých ostatných mestách a obciach na Slovensku.

Patrick Skyba, člen predstavenstva a námestník generálneho riaditeľa KOMUNÁLNEJ poisťovne

Patrick Skyba, člen predstavenstva a námestník generálneho riaditeľa KOMUNÁLNEJ poisťovne

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group program podporuje od jeho začiatku: „Systematicky už niekoľko rokov spolupracujeme s našimi partnermi z nadácie i ZMOS na tom, aby sa aj mladí ľudia žijúci v mestách a obciach na Slovensku cítili vo svojich komunitách vítaní a rešpektovaní. Aj to môže, podľa nášho presvedčenia, predchádzať odchodom z miest, kde sa narodili a vyrastali do veľkomiest, resp. do zahraničia. Sme KOMUNÁLNA poisťovňa, a preto je prirodzené, že sa v podpore komunít angažujeme,“ uviedol Patrick Skyba, člen predstavenstva a námestník generálneho riaditeľa KOMUNÁLNEJ poisťovne.

Ľubomír Lőrincz, podpredseda ZMOS s primátorkou mesta Zvolen Ing. Lenkou Balkovičovou

Ľubomír Lőrincz, podpredseda ZMOS s primátorkou mesta Zvolen Ing. Lenkou Balkovičovou

Aj Združenie miest a obcí Slovenska vníma odchody mladých z menších miest a obcí ako vážny problém: „Predovšetkým východoslovenské obce sú s týmto problémom konfrontované už niekoľko rokov a viacerým z nich hrozí fakticky zánik. Dôvodov je viacero, no medzi dôvodmi mladých určite prevládajú nemožnosť zamestnať sa a veľmi nízka možnosť sebarealizácie vo všeobecnosti,“ povedal Ľubomír Lőrincz, podpredseda ZMOS. Aj preto ZMOS podporil program a na svojom ostatnom sneme slávnostne vyhlásil výsledky prvého ročníka a ocenil Zvolen a Kvačany. „Našich členov budeme aj v tomto roku podporovať v tom, aby do rozhodovania primeraným spôsobom zapájali aj deti a mladých ľudí. Aby sa rozvoj miest a obcí stal aj ich záležitosťou, ktorú dokážu čiastočne ovplyvniť,“ dodal.

DSCF1888

V prvom ročníku programu KOMUNITA PRIATEĽSKÁ DEŤOM A MLADÝM ĽUĎOM získali ocenenie obec Kvačany (okres Liptovský Mikuláš) a mesto Zvolen. Ocenení získali aj finančnú odmenu 3 000 eur a právo hrdiť sa titulom Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom za rok 2015.

Program zároveň otvára svoj druhý ročník, do ktorého sa môže v roku 2016 zapojiť ktorákoľvek obec či mesto na Slovensku. Podmienkou je dlhodobé a systematické podnikanie krokov v prospech detí a mladých ľudí. Komunity a samosprávy môže nahlásiť ktorýkoľvek obyvateľ Slovenska prostredníctvom nominačného formulára na stránke www.nds.sk

Základná škola v Kvačanoch je otvorenou školou. Chce byť otvoreným priestorom pre všetkých, ktorí chcú, potrebujú osobnostne, emocionálne, morálne rásť, či už ide o žiakov, či dospelých.