Warning: include_once(/data/clients/nic/codetipotrebuju.sk/www/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-phase1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/html/codetipotrebuju.sk/public_html/wp-content/advanced-cache.php on line 20 Warning: include_once(): Failed opening '/data/clients/nic/codetipotrebuju.sk/www/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-phase1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/html/codetipotrebuju.sk/public_html/wp-content/advanced-cache.php on line 20 Warning: include(/data/clients/nic/codetipotrebuju.sk/www/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-base.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/html/codetipotrebuju.sk/public_html/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 65 Warning: include(): Failed opening '/data/clients/nic/codetipotrebuju.sk/www/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-base.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/html/codetipotrebuju.sk/public_html/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 65 Warning: include_once(/data/clients/nic/codetipotrebuju.sk/www/wp-content/plugins/wp-super-cache/ossdl-cdn.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/html/codetipotrebuju.sk/public_html/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 82 Warning: include_once(): Failed opening '/data/clients/nic/codetipotrebuju.sk/www/wp-content/plugins/wp-super-cache/ossdl-cdn.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/html/codetipotrebuju.sk/public_html/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 82 Zvolen a Kvačany sa hrdia titulom „Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom za rok 2015“ - Čo deti potrebujú

Zvolen a Kvačany sa hrdia titulom „Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom za rok 2015“

Namaľovanie fasády školy farbou, ktorú si vyberú deti alebo pripomienkovanie plánov mesta – dva diametrálne odlišné spôsoby ako zapojiť deti do rozhodovania vo veciach, ktoré sa ich dotýkajú. A to sú už len výsledky dlhodobej práce obce/mesta a ich partnerov, ktorí sa rozhodli, že systematicky budú robiť zo svojho prostredia miesto, kde sa deti a mladí ľudia budú cítiť dobre a bezpečne, kde budú vypočutí a prijatí, kde sa budú chcieť vrátiť, keď raz budú dospelí.

Ocenení získali diplom, finančnú odmenu po 3 000 eur a právo hrdiť sa titulom „Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom za rok 2015“. Slávnostné odovzdanie ocenenia sa uskutočnilo na Galavečere 27. snemu ZMOS 18. mája 2016. Ceny im za prítomnosti predsedu ZMOS Michala Sýkoru odovzdali generálny riaditeľ Komunálnej poisťovne, a. s. Vienna Insurance Group,  Ing. Vladimír Bakeš a správkyňa Nadácie pre deti Slovenska Dana Rušinová (foto: Združenie miest a obcí Slovenska).

1. ročník ocenenia Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom

Zárodky programu sú niekde pred rokom 2010, keď Nadácia pre deti Slovenska začala mapovať potreby detí a mladých ľudí, a následne sa v šiestich pilotných komunitách na Slovensku (Bratislava, Rohožník, Považská Bystrica, Banská Bystrica, Detva, Kvačany) rozhodla vytvoriť prenositeľný model v miestach, ktoré by zároveň mali slúžiť ako regionálne centrá pre šírenie dobrej praxe, metodiky a skúseností s vytváraním deťom a mladým ľuďom priateľskej komunity. Po pilotnej fáze v roku 2015 vyhlásila výzvu odoslanie nominácie na ocenenie Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom.

Partnermi programu i ocenenia sa stali Komunálna poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group a Združenie miest a obcí Slovenska. Komisia z delegovaných zástupcov partnerských organizácií vybrala do užšieho výberu 4 obce a 4 mestá – samosprávy obcí Častkov, Dolný Lopašov, Kvačany a Lipová a miest Partizánske, Považská Bystrica, Zvolen a Žiar nad Hronom. Z nich po vyhodnotení kritérií vybrala jednu obec – Kvačany (okr. Liptovský Mikuláš) a mesto Zvolen, ktoré systematicky a udržateľne na úrovni svojich politík, stratégií, plánov, financovania a najmä reálnych aktivít vytvárajú pre deti a mladých ľudí prostredie, v ktorom sa cítia bezpečne,  majú v ňom naplnené svoje potreby a sú rovnocennými a rešpektovanými partnermi dospelých. Zvyšní nominanti získali Čestné uznanie za všetky aktivity, ktorými sa snažiw zo svojho prostredia vytvoriť „Komunity priateľská deťom a mladým ľuďom“.

Odovzdávanie ocenenia Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom v bratislavskej Incheba Expo, máj 2016

Do programu „Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom“ sa aj v roku 2016 môže zapojiť ktorákoľvek obec či mesto na Slovensku, ktoré má záujem dlhodobo a systematicky podnikať kroky v prospech detí a mladých ľudí vo svojej komunite.

Najbližšie podujatie, kde môžete získať skúsenosti a stretnúť sa s novými kolegami, bude Tréning koordinátorov komunít priateľských deťom a mladým ľuďom 27. – 29. 6. 2016 vo Zvolene. Tréning je určený zástupcom samospráv, ktorí sú v nej zodpovední za deti a mladých ľudí, pracovníkom s deťmi a mladými ľuďmi, mládežníckym vedúcim, mladým vedúcim, dobrovoľníkom mladým vekom i duchom, pracovníkom s marginalizovanými a znevýhodnenými skupinami detí a mladých ľudí a pod.

Stiahnite si: Pozvánka na tréning koordinátorov, jún 2016

Komunita, v ktorej sú deti a mladí ľudia rovnocennými a rešpektovanými partnermi dospelých. Miesto, kde deti a mladí ľudia majú vytvorené bezpečné fyzické a psychické prostredie, aby mohli vyjadriť to, čo si myslia, čo im v komunite chýba, čo by sa mohlo zmeniť, čo by v nej chceli robiť…