Letný workshop: Profesionálna spolupráca v komunite

Nadácia pre deti Slovenska a Centrum komunitného organizovania
v spolupráci s Philadelphia Education Fund

vás pozývajú na workshop

Profesionálna spolupráca v komunite,

ktorý bude viesť

Dr. Nancy Peter
McKinney Center for STEM Education, Philadelphia Education Fund (USA)

1. augusta 2017 (utorok) o 13:00 v Bratislave
PDCS, Štúrova 13, Bratislava

2. augusta 2017 (streda) o 13:00 v Banskej Bystrici
Centrum komunitného organizovania, Námestie SNP 16, Beniczského dom, 3. posch., Banská Bystrica

Workshop je určený aktívnym jednotlivom, organizáciám a inštitúciám pôsobiacim v komunite, ako aj zástupcom štátnej a verejnej správy i biznis sektora, ktorým záleží na ich komunite.

Workshop bude vedený v anglickom jazyku s tlmočením do/zo slovenčiny. Účasť na workshope je bezplatná. Predpokladaná dĺžka workshopu je 2 hodiny. Počas workshopu je zabezpečené malé občerstvenie.

Prihlásiť sa na jednotlivé workshopy môžete na tomto linku: http://bit.ly/2tT8bTl
V prípade veľkého počtu záujemcov si organizátori vyhradzujú právo výberu účastníkov.

OBSAH WORKSHOPU
Interaktívny workshop sa bude zaoberať profesionálnou a kvalitnou spoluprácou medzi jednotlivými aktérmi v komunite. Dr. Nancy Peter predstaví dôvody, prínosy a prekážky spolupráce medzi kolegami a inštitúciami. Prostredníctvom troch prípadových štúdií bude ilustrovať úspešnú spoluprácu rôznych organizácií a inštitúcií na úrovni mesta. Taktiež predstaví výsledky výskumov a ďalšie zdroje, ktoré sa týkajú profesionálnej spolupráce v komunite.

DR. NANCY PETER
Je riaditeľkou McKinney Center for STEM Education v Philadelphia Education Fund. Bakalárske vzdelanie nadobudla v oblasti biológie so zameraním na zvieratá, magisterský titul získala z didaktiky a doktorskú prácu obhájila z pedagogiky. Je taktiež certifikovanou učiteľkou pre základné a stredné školy a certifikovanou inštruktorkou v rámci Systému zabezpečenia kvality vzdelávania v Pensylvánii. Publikovala niekoľko vedeckých štúdií a článkov v oblasti tvorby výchovno-vzdelávacích programov v čase mimo vyučovania, dobrej praxe v profesionálnom rozvoji učiteľov a vychovávateľov, neformálneho vzdelávania vo vede, ako aj rozvoji mladých ľudí prostredníctvom športu.

Pracovala ako riaditeľka vzdelávania v Academy of Natural Sciences; manažérka obsahov vzdelávacích programov vo Fairmount Park Commission; seniorná expertka v oblasti mládeže a výchovy  v  čase  mimo  vyučovania  pre  mesto Filadelfia  (Office  of  Children’s  Policy);  manažérka programov pre deti a mladých ľudí vo filadelfskom Best Practices Institute; bola spoluriaditeľka v Philadelphia Youth Sports Collaborative; riaditeľka Out-of-School Time Resource Center na University of Pennsylvania, na ktorej stále externe pôsobí.

Dr. Nancy Peter vyrástla vo Filadelfii, časti Mt. Airy, kde stále žije so svojím manželom a dvomi synmi, psom a dvoma mačkami.  Vo svojom voľnom čase sa najradšej venuje jazdeniu na koni a prechádzkam so psom v parku Wissahickon. 

Kontakt

  • Peter Lenčo, Nadácia pre deti Slovenska, peter.lenco@nds.sk, 0948 702 667
  • Veronika Střelcová, Centrum komunitného organizovania, veronika@cko.sk, 0908 278 622

Workshop je realizovaný v rámci spolupráce dvoch programov:

  • Professional Fellows – Sustaining Civic Participation in Minority Communities, pod vedením organizácie WSOS/Great Lakes Consortium for International Training and Development (USA), ktorého slovenským partnerom je Centrum komunitného organizovania.
  • Komunity priateľské deťom a mladým ľuďom, ktorý na Slovensku implementuje Nadácia pre deti Slovenska vďaka dlhodobej a systematickej podpore KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group.

Pozvánka vo formáte PDF na stiahnutie sa nachádza tu: Pozvánka na letný workshop