Warning: include_once(/data/clients/nic/codetipotrebuju.sk/www/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-phase1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/html/codetipotrebuju.sk/public_html/wp-content/advanced-cache.php on line 20 Warning: include_once(): Failed opening '/data/clients/nic/codetipotrebuju.sk/www/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-phase1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/html/codetipotrebuju.sk/public_html/wp-content/advanced-cache.php on line 20 Warning: include(/data/clients/nic/codetipotrebuju.sk/www/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-base.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/html/codetipotrebuju.sk/public_html/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 65 Warning: include(): Failed opening '/data/clients/nic/codetipotrebuju.sk/www/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-base.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/html/codetipotrebuju.sk/public_html/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 65 Warning: include_once(/data/clients/nic/codetipotrebuju.sk/www/wp-content/plugins/wp-super-cache/ossdl-cdn.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/html/codetipotrebuju.sk/public_html/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 82 Warning: include_once(): Failed opening '/data/clients/nic/codetipotrebuju.sk/www/wp-content/plugins/wp-super-cache/ossdl-cdn.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/html/codetipotrebuju.sk/public_html/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 82 Výsledky projektu Samospráva rešpektujúca práva detí a mladých ľudí - Čo deti potrebujú

Výsledky projektu Samospráva rešpektujúca práva detí a mladých ľudí

inkluzia_02

Druhý polrok roku 2017 sa v Nadácii pre deti Slovenska niesol aj v znamení projektu Samospráva rešpektujúca práva detí a mladých ľudí, ktorý bol súčasťou dlhodobého programu NDS s názvom Komunity priateľské deťom a mladým ľuďom. S projektovými aktivitami sme navštívili všetkých 8 krajov Slovenska a oslovili takmer 5 000 ľudí.

V rámci projektu sme vytvorili edukačnú výstavu Samospráva rešpektujúca práv detí a mladých ľudí, ktorá prostredníctvom autorských fotografií Rastislava Očenáša prezentuje 12 princípov a oblastí takejto samosprávy. Výstavu sme uviedli s mestách Nové Zámky, Nová Dubnica, Žilina a Prešov, kde ju videlo 1 116 návštevníkov. Súčasťou výstavy boli aj workshopy, ktoré sa venovali téme výstavy, týchto sa zúčastnilo 97 účastníkov z radov detí, mladých ľudí, učiteľov, vychovávateľov, rodičov, predstaviteľov samospráv, mimovládnych organizácií a aktívnych jednotlivcov. Za pomoc pri realizovaní výstavy a workshopov ďakujeme našim miestnym partnerom: Mesto Nové Zámky, Mesto Prešov, Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa v Žiline, Súkromná základná škola v Novej Dubnici a Občianske združenie Cakumprásk. Taktiež ďakujeme všetkým spolupracujúcim organizáciám, školám, samosprávam a inštitúciám, ktorých aktivity sme mohli odfotiť a zaradiť do výstavy – uvádzame ich v sprievodnom letáku k výstave, ktorý si môžete vo formáte PDF stiahnuť tu: Leták – výstava Samosprávy

Zároveň sme s už jestvujúcou edukačnou výstavou Školy s rešpektom zavítali do ďalších miest, kde ju videlo 3 480 návštevníkov a sprievodných workshopov sa zúčastnilo 63 účastníkov. Za pomoc pri realizovaní výstavy a workshopov ďakujeme našim miestnym partnerom: Základná škola s materskou školou Smolenice, Miestny úrad mestskej časti Karlova Ves a školy v jej zriaďovateľskej pôsobnosti (Základná škola Karloveská 61, Základná škola Majerníkova 62, Spojená škola Tilgnerova 14), Občianskej združenie Ďakujem – Paľikerav, Mesto Hriňová.

Projekt nám umožnil založiť a zvolať prvé dve stretnutia Poradnej skupiny detí a mladých ľudí Nadácie pre deti Slovenska. Jej cieľom je získavať pohľady a spätnú väzbu samotných detí a mladých ľudí na naše smerovanie, prácu a aktivity ako aj napomôcť tomu, aby sme boli na pulze toho, čím aktuálne súčasné deti a mladí ľudia žijú a mohli sme tak v našej práci reagovať na ich skutočné potreby. Poradnej skupiny, ktorú si sami jej účastníci nazvali „Mladí okrúhleho stola“ sa zúčastnilo 12 detí a mladých ľudí z rôznych kútov Slovenska. Za pomoc pri realizovaní poradnej skupiny ďakujeme našim partnerom: Súkromná základná škola Poprad, Základná škola Kvačany, Základná škola s materskou školou Smolenice, Detský domov Tŕnie.

2

V rámci projektu sme vydali príručku Samospráva rešpektujúca práva detí a mladých ľudí, ktorá vysvetľuje prístup k deťom a mladým ľuďom založený na ich právach. Zároveň predstavuje indikátory samosprávy v rozličných oblastiach života detí a mladých ľudí, ktoré by mala vo vzťahu k svojim najmladším občanom napĺňať. V príručke je aj množstvo príkladov dobrej praxe zo Slovenska a zahraničia, ktorými je možné inšpirovať sa pre konkrétne inovatívne a moderné riešenia v samospráve. Príručku si môžete stiahnuť tu.

Projekt finančne podporili:

Ministerstvo spravodlivosti SR

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedná Nadácia pre deti Slovenska.

logo kp

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group v rámci programu Komunity priateľské deťom a mladým ľuďom.