Vyhlasujeme jesenné kolo 6. ročníka Grantového programu Dôvera

dovera

Grantový program Dôvera (GP) vznikol v roku 2012, kedy sa realizoval jeho nultý ročník. Je zameraný na podporu projektov (žiadostí), ktoré majú súvis so zdravím, prevenciou rôznych ochorení, ale aj zdravým životným štýlom.

Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje jesenné kolo 6. ročníka Grantového programu Dôvera. O grant sa môžu uchádzať organizácie z celého Slovenska. Je určený na podporu aktivít:

  • ktoré vedú k rozvoju spolupráce s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti,
  • zavádzanie doplnkových aktivít k liečebnému procesu,
  • podpora vzdelávania a výmeny skúseností v oblasti zdravotnej starostlivosti,
  • zútulňovanie (humanizácia) prostredia zdravotníckych zariadení,
  • podpora prevencie, aktívneho športovania a zdravého životného štýlu.

Podávanie projektov, žiadostí o finančný príspevok, je možné len cez ONLINE aplikáciu http://nds.nds.sk/nds/

Bližšie informácie nájdete v dokumente Grantové podmienky programu.

Posledný termín na odoslanie projektu (žiadosti) v jesennom kole grantového programu je 11. október 2018 do polnoci.

V jarnom kole Grantového programu Dôvera sme podporili medzi inými napríklad aj projekt organizácie Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom v Banskej Bystrici. Tá sa už 18 rokov venuje najmä deťom s autizmom, no vo svojom novom projekte sa sústreďuje na rodičov a blízkych, ktorí sa o deti 24 hodín denne starajú.

„Mnohí z členov, ktorí boli pri založení organizácie, sú už v seniorskom veku a tí mladší tiež už začínajú mať rôzne zdravotné problémy. Trápia ich chrbtice, ruky, nohy i psychika.“

Cieľom projektu je priniesť aktivity pre týchto členov rodiny a blízkych, zamerané na prevenciu psychických a fyzických ochorení a vytvoriť spoločný priestor, kde sa môžu stretávať a vymieňať si skúsenosti.

Dôležité termíny jesenného kola Grantového programu Dôvera

  • do 11. októbra 2018: príprava a odosielanie žiadostí, konzultácie
  • október – november 2018: hodnotenie žiadostí zo strany NDS, ZP Dôvera a externých odborníkov
  • december 2018: vyhlásenie výsledkov, zmluvný proces
  • január – jún 2019: realizácia projektov
  • júl 2019: záverečné správy z projektov, vyúčtovanie príspevku

Kontakt a konzultácie
Karin Vaňatková – projektová manažérka, karin@nds.sk
Nadácia pre deti Slovenska, Heydukova 3, 811 08 Bratislava
tel.: 02/5263 6471, +421 901 708 229

Dokument v PDF: Grantové podmienky programu