Videoreportáž z letného tábora „Na budúcnosti záleží“

Predstavujeme video zachytávajúce nielen atmosféru letného tábora, ale aj inšpiráciu ako prepojiť rozvoj životných zručností a finančné vzdelávanie v prázninových aktivitách. Letný tábor v rámci projektu „Na budúcnosti záleží“ sme realizovali vďaka podpore spoločnosti Komerční banka, a.s.

Tábor bol výnimočný aj tým, že sa v ňom stretli deti, mladí ľudia a vychovávatelia zo štyroch centier pre rodinu, konkrétne z Tŕnia, Kremnice, Ružomberka a Hriňovej, ktoré s nami dlhodobo spolupracujú na projektoch rozvoja životných zručností a sociálno-finančnej gramotnosti. V rámci tábora mali možnosť spoznať sa navzájom, vytvárať priateľstvá, venovať sa voľnočasovým a zážitkovým aktivitám, no zároveň ďalej rozširovať svoje vedomosti a budovať zručnosti.

Obohacujúce bolo aj stretnutie s pracovníkmi spoločnosti Komerční banka, a.s., ktorí sa tábora zúčastnili ako dobrovoľníci, deťom a mladým ľuďom venovali svoj čas a zároveň sa s nimi podelili o svoje životné príbehy a pracovné skúsenosti, čím im napomohli v lepšej orientácii vo výzvach dospelého samostatného života.

Viac o tábore a jeho programe si môžete prečítať v článku Letný tábor „Na budúcnosti záleží“.