V čom by sa mohli zlepšiť verejné priestory

Screenshot 2018-11-03 at 13.24.05Deti a mladí ľudia voliť nemôžu, aj preto sú v komunálnej politike často prehliadaní. Nadácia pre deti Slovenska v spolupráci a s podporou KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Innsurance Group už viac ako päť rokov pomáha, aby ich hlas bol v samosprávach braný vážne a k napĺňaniu ich potrieb sa pristupovalo systematicky. Skúsenosti v programe Komunity priateľské deťom a mladým ľuďom ukazujú, že zlepšovaním kvality života detí a mladých ľudí sa zlepšuje život všetkých členov komunity a samosprávy.

Verejné priestory: Viac, než kedykoľvek v minulosti, trávia deti a mladí ľudia čas vo vnútri, čo je spôsobené rozličným faktormi – postupujúcou urbanizáciou, strachom z nebezpečenstva, organizovanými činnosťami a prítomnosťou technológií v ich životoch. Navyše, otvorené priestranstvá sa pomaly vytrácajú z dôvodu väčšieho dopytu po zastavaných plochách. Na to, aby sa deti a mladí ľudia mohli zdravo rozvíjať po všetkých stránkach akými sú budovanie sebaistoty, tvorivosti, sociálnych zručností, zručností riešenia problémov, samostatnosti a ďalšie, potrebujú bezpečné a stimulujúce prostredie. Mladí ľudia často vnímajú, že nie sú vítaní na verejných priestranstvách, resp. nemajú svoj vlastný priestor, kde môžu spoločne tráviť voľný čas. Je preto potrebné takýto priestor pre nich vytvoriť, čo zároveň prispieva k pocitu spolupatričnosti v komunite. Vytvorenie dobre nadizajnovaných verejných priestranstiev umožní deťom a mladým ľuďom hrať sa, byť fyzicky aktívnymi, rozvíjať dôležité zručnosti, socializovať sa s rovesníkmi a rodičom pomôže prekonať neustály strach o bezpečnosť svojich detí. 


Program Komunity priateľské deťom a mladým ľuďom realizujeme v partnerstve 
a s finančnou podporou KOMUNÁLNA poisťovna, a.s. Vienna Insurance Group.

ZNACKA DO INDESIGNU_POZITIV