Warning: include_once(/data/clients/nic/codetipotrebuju.sk/www/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-phase1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/html/codetipotrebuju.sk/public_html/wp-content/advanced-cache.php on line 20 Warning: include_once(): Failed opening '/data/clients/nic/codetipotrebuju.sk/www/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-phase1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/html/codetipotrebuju.sk/public_html/wp-content/advanced-cache.php on line 20 Warning: include(/data/clients/nic/codetipotrebuju.sk/www/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-base.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/html/codetipotrebuju.sk/public_html/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 65 Warning: include(): Failed opening '/data/clients/nic/codetipotrebuju.sk/www/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-base.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/html/codetipotrebuju.sk/public_html/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 65 Warning: include_once(/data/clients/nic/codetipotrebuju.sk/www/wp-content/plugins/wp-super-cache/ossdl-cdn.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/html/codetipotrebuju.sk/public_html/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 82 Warning: include_once(): Failed opening '/data/clients/nic/codetipotrebuju.sk/www/wp-content/plugins/wp-super-cache/ossdl-cdn.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/html/codetipotrebuju.sk/public_html/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 82 Ulice priateľské deťom, mladým ľudom a komunite - Čo deti potrebujú

Ulice priateľské deťom, mladým ľudom a komunite

Ankita Chachra: Designing streets for kids. And how to get other on-board?

Každý deň na celom svete zomrie v priemere 500 detí na následky zrážky s autom, príp. autonehody. Taktiež 235 miliónov ľudí aj v dôsledku výfukových plynov a smogu trpí astmou, z ktorých deti tvoria významnú časť. S tým súvisí aj ďalší problém – deti ostávajú zavreté doma, nemajú možnosť sa pohybovať po okolí, dýchať čistý vzduch. Ankita Chachra z Global Design City Initiative rozprávala na konferencii Dieťa v meste (Child in the city) na jeseň roku 2018 vo Viedni o tom, ako navrhovať ulice pre deti a s deťmi. Prinášame vám záznam z jej prezentácie doplnený o ďalšie zdroje.

Ulice nie sú pre nás iba miestom, po ktorom kráčame, pohybujeme sa, jazdíme na bicykli, ale tiež miesto, kde sa deti môžu hrať, byť tvorivé, oslavovať. Pre niekoho sú tiež miestom, kde môže zarábať peniaze, ale aj ich míňať. Ulice sú tiež miestom, kde môžeme relaxovať a jednoducho byť. Historicky, ale aj v súčasnosti, sú ulice taktiež miestom, kde sa praktizuje demokracia, kde sa môžeme vyjadriť.

Ankita Chachra: Designing streets for kids. And how to get other on-board?
Ankita Chachra: Designing streets for kids. And how to get other on-board?

Veľmi často sú však ulice nebezpečným miestom nielen pre deti ale aj všetkých nás. Motorizácia dostala prioritu pred všetkým ostatným. Predovšetkým deti a seniori majú sťažený pohyb po ulici – musia utekať a prebehovať, ak chcú prejsť cez ulicu. Nemajú žiadne právo využívať ulicu, nemajú na nej žiadne miesto. Dostupnosť a prístupnosť sa stali veľkou výzvou. Pritom ulica bola navrhnutá ako priestor pre transport, nielen pre autá, ale aj pre ľudí, bicykle, hromadnú dopravu.

Problém je, že sme si zvykli vnímať mestá ako nebezpečné miesta. Mestá nemusia byť takto nebezpečnými miestami. Dizajnéri a plánovači ulíc majú nástroje a spôsoby, ako túto situáciu zmeniť, avšak pri mestskom plánovaní, zvlášť plánovaní dopravy, ignorujeme tieto poznatky a možnosti. Je to, ako keby sme navrhovali naše mestá, ulice a autá pre to, aby zabíjali. To sa musí zastaviť.

Niektoré mestá sa snažia túto situáciu zmeniť. Spravili odvážne rozhodnutia. Zoberme si napríklad Amsterdam alebo Viedeň, kde nie sú prioritou autá, ale ľudia, z nich zvlášť deti a seniori, ktorí môžu na ulici chodiť, sedieť, tráviť spoločný čas. Za nimi nasledujú udržateľné druhy dopravy a až potom všetko ostatné.

Ankita Chachra: Designing streets for kids. And how to get other on-board?

Je čas, kedy potrebujeme nanovo si predstaviť naše ulice, zmeniť ich dizajn a spýtať sa, čo je možné v tejto oblasti a ako zlepšiť. Vo väčšine prípadov je základná štruktúra  mesta už daná, preto musíme vychádzať z toho, čo už máme a hľadať lepšie využitie miesta, ktoré je dané. Moderný dizajn miest a ulíc musí zobrať do úvahy potreby chodcov, bicyklistov, užívateľov hromadnej dopravy, ľudí, ktorí v meste podnikajú a poskytujú v služby, ale taktiež aj vodičov áut – všetkých využívajúcich mestá a ulice v tom istom čase. Avšak čo je najdôležitejšie, v centre nášho záujmu by sme mali mať deti a ich rodičov, resp. opatrovníkov. Pretože, a to je jednoduché, dizajn, ktorý je lepší pre deti, zlepší podmienky pre všetkých ostatných.

Ulice, na ktorých sú deti, sú pozvaním aj pre ostatných. Ak vidíte deti na uliciach, je to aj indikátorom toho, aké je miesto bezpečné. Ak nenavrhujeme ulice pre deti, vytvárame mestá, ktoré podporujú vylúčenie. Deti, ich rodičia, ľudia a komunity sú z nich vytláčaní, mesto sa pred nimi uzatvára. Ovládnu ho autá.

Ankita Chachra: Designing streets for kids. And how to get other on-board?
Ankita Chachra: Designing streets for kids. And how to get other on-board?
Ankita Chachra: Designing streets for kids. And how to get other on-board?

Ako sme pracovali na zlepšovaní dizajnu ulíc, čoraz viac sme si začali klásť otázku: Aké sú ulice, ktoré sú pre deti? Čo to v skutočnosti znamená? Jednoducho sú to ulice, kde deti môžu byť deťmi a aj dospelí môžu byť deťmi. Avšak ulice pre deti nie sú iba o hre, zábave, bezpečnej infraštruktúre do školy, príp. inde. Ale je to o systematickom premýšľaní o tom, ako poskytujeme komfortné, dostatočné a zmysluplné služby pre najmladších obyvateľov v našich mestách.

Vo všeobecnosti to nie je nič ťažké a zložité – deti potrebujú bezpečné prostredie, voľný a zelený priestor pre hru, kontakt s komunitou… ale skutočnosť, že sú zraniteľné, si od nás vyžaduje väčší vklad do dizajnu týchto miest, ktoré sa musia zmeniť.

Predovšetkým chceme, aby naše ulice boli bezpečné a dostupné. To znamená, že deti sa môžu dostať na miesta ako napríklad park, ihrisko, škola, bezpečne a bez strachu, že sa im niečo stane. Jedným z opatrení je, že znížime rýchlosť áut v našich mestách. Môžeme na to využiť zákony a nariadenia, ale taktiež aj dizajn. Ideálne je, keď sa tieto opatrenia navzájom dopĺňajú. Na dizajne naozaj záleží, pretože je to najviac hmatateľný nástroj, ktorý máme k dispozícii, aby sme spravili ulice oveľa bezpečnejšími pre deti.

Ankita Chachra: Designing streets for kids. And how to get other on-board?

Tu je príklad z New Yorku, ako sa dá rušná ulica premeniť na oveľa bezpečnejšiu a prístupnejšiu pre chodcov, bicyklistov atď. Zmena nenastala tak, že by sa Newyorčania z večera do rána rozhodli dať väčší priestor ľuďom, ale zníženie rýchlosti a dizajn, ktorý ovplyvňuje správanie vodičov a všetkých ostatných, pretvoril priestor tak, aby bol nielen pre autá ale aj pre ľudí.

Ankita Chachra: Designing streets for kids. And how to get other on-board?
Ankita Chachra: Designing streets for kids. And how to get other on-board?

V našom záujme by tiež malo byť, aby ľudia ulice využívali – cítili sa na nich komfortne a trávili na nich viac času. To pre nás znamená identifikovať, kde malé zmeny môžu priniesť veľký dosah.

Dobrý dizajn je ako vzduch – keď ho máme, berieme ho ako samozrejmosť. S dobrým dizajnom je to podobne – keď funguje, veci okolo nás si vyžadujú oveľa menšie, resp. žiadne nasadenie, uľahčujú nám život. Ale keď ho nemáme, každý z nás sa cíti nekomfortne.

Ankita Chachra: Designing streets for kids. And how to get other on-board?

A v neposlednom rade rozmýšľajme o tom, ako môžeme naše ulice pretvoriť tak, aby boli inšpiratívne a vzdelávali. Naše rozhodnutia v oblasti dizajnu ovplyvňujú deti už vo veľmi ranom veku – 95% mozgu je rozvinutých vo veku 5 rokov. To nám dáva veľkú príležitosť podporovať ich rozvoj – zvlášť vzťah medzi deťmi navzájom, ich rodičmi, starými rodičmi, mestom ako takým. Takže by sme mali dbať na to, aby verejný priestor bol priestorom, kde sa môžu učiť, hrať, ale tiež podstúpiť malé riziko, ktoré im pomôže prekonávať svoje hranice a rásť.

Ankita Chachra: Designing streets for kids. And how to get other on-board?

Ulica nemusí byť len miestom, ktoré nám pomáha dostať sa z bodu A do bodu B, ale tiež miestom, kde môžeme tráviť čas, cítiť sa dobre, byť v interakcii s inými ľuďmi. Niekto by mohol namietať, že naše mestá sú preplnené, nie je v nich priestor na ďalšie veci. Avšak priestoru je dosť, niektoré miesta však treba prinavrátiť ľuďom – je dôležité sa o ne prihlásiť. Tu je nám veľmi nápomocný aj dizajn. Ideálne je rozmýšľať nad ulicou z pozície dieťaťa, ktoré má 95 centimetrov. Pri tomto pohľade sa vám začne ulica javiť v úplne inej perspektíve a svetle.

Pokiaľ ide o naše mestá, nie je dôležité len to, aké úpravy navrhneme, ale rovnako je dôležitý aj proces, ako sa k tomu dopracujeme. Ako však presvedčiť ľudí? V meste sú rozličné skupiny ľudí, záujmov… Trik, ktorý pomáha skutočne pohnúť vecami je „jednoducho to spraviť“. Ukážte! Nerozprávajte! Pretože vidieť, znamená uveriť. A keď na vlastné oči vidíte, čo sa zmenilo – že za hodinu prídu deti a naplnia miesto životom, že to, čo zvyklo byť fádnym, nudným miestom zrazu zažiari – môžete  získať veľa sŕdc.

Ankita Chachra: Designing streets for kids. And how to get other on-board?
Ankita Chachra: Designing streets for kids. And how to get other on-board?
Ankita Chachra: Designing streets for kids. And how to get other on-board?

Napríklad naša intervencia v meste Fortaleza. Dostali sme objednávku, aby sme premenili miesto na také, ktoré bude viac pre ľudí. Samozrejme, stretli sme sa s veľkým skepticizmom, nedôverou, obavami – že po zmenách nebude dosť miesta pre autá, to bude mať za následok zhoršenie prosperovania obchodov. V našom prístupe pracujeme s jednoduchými a nie veľmi drahými materiálmi. Ak sa intervencia osvedčí, tak sa to môže v prípade potreby dotiahnuť s väčšou investíciou. Ak nie, stane sa z toho niekoľkodňové podujatie, happening, a veci sa môžu vrátiť do starých koľají. Dôležité pre nás je však ukázať ľuďom, že veci môžu vyzerať a fungovať inak a následne môžeme posúdiť, či je to lepšie alebo horšie. Ľudia si však veľmi často, vzhľadom na zažitú skúsenosť, nevedia predstaviť, že veci môžu fungovať aj inak a my im pomáhame nielen si to predstaviť, ale to aj zažiť.

Keď sme začali pracovať, prišli deti a pomáhali nám. Bolo pre nich zaujímavé byť pri tom, skúšať veci. Ľudia tiež pozitívne reagovali – zrazu mali na ulici miesto, kam si mohli sadnúť. Pribudol tieň, ktorý ich ochránil pred priamym slnkom a dovolil ostať na ulici dlhšie. Pozitívny ohlas sme dostali dokonca od majiteľov obchodov – táto intervencia vytiahla ľudí do ulíc a keď už boli na ulici, navštívili aj kaviarne a obchody, tržby sa zvýšili. Pani z kaviarne sa bála, že keď sa farby z ulice zmyjú, všetko sa vráti do starých koľají, príde o nových zákazníkov a preto pripravila petíciu, ktorú podpísalo viac ako 2000 ľudí, aby sa z tohto experimentálneho 15-dňového zásahu do verejného priestoru stala trvalá zmena. Našťastie, primátor nielen prisľúbil, že nový dizajn v susedstve ostane, ale na základe tohto pilotného programu zaviedol celomestský program premeny ulíc a verejných priestranstiev. To, čo začalo ako pilotný program sa zmenilo na mestskú politiku.

Ankita Chachra: Designing streets for kids. And how to get other on-board?
Ankita Chachra: Designing streets for kids. And how to get other on-board?

V roku 2019 plánuje Global Designing Cities Initiative vydať príručku Streets for kids (Ulice pre deti), ktorá bude prinášať návody, tipy, metódy, príklady dobrej praxe pre to, aby sa ulice stali miestom pre deti a mladých ľudí všetkých vekových skupín. Inšpiratívne sú ich predchádzajúce príručky, ktoré sa venujú dizajnovaniu ulíc vo všeobecnosti, so zameraním na cyklodopravu, hromadnú a udržateľnú dopravu.

Ankita Chachra: Designing streets for kids. And how to get other on-board?


Použité zdroje

Ankita Chachra: Designing streets for kids. And how to get other on-board? Prezentácia z konferencie Child in the city, september 2018, Viedeň.

Global Designing Cities Initiative

Meet Ankita Chachra – keynote speaker at CiTC World Conference 2018

‘Reclaim city streets for children’, keynote speaker Ankita Chachra tells CitC 2018

Streets for kids


Článok vznikol v rámci projektu „Zvyšovanie informovanosti a participácie občanov vo verejných politikách zameraných na deti a mladých ľudí na samosprávnej úrovni.“

Tento projekt je financovaný z Európskeho sociálneho fondu. Informácie o operačnom programe efektívna verejná správa nájdete na www.opevs.eu.

Snímka1