Súbor nástrojov na identifikáciu a reagovanie na novo vynárajúce sa potreby detí

Príručka je súhrnom podnetov pre prácu s konceptom novo vynárajúcich sa potrieb detí na Slovensku. Vznikala v priebehu dvojročnej spolupráce s holandskými a rumunskými kolegami v rámci medzinárodného projektu Inovačný prístup k profesionalizácii práce s deťmi (2008-2010).  Zachytáva tiež skúsenosti viac ako sto slovenských účastníkov workshopov v rôznych regiónoch Slovenska, ktorí sa s konceptom zoznámili a snažili sa s ním v rámci svojej pôsobnosti pracovať.

Obsah príručky je členený do troch kapitol. Nájdete v nej teoretické časti, ktoré poskytujú základnú orientáciu v téme novo vynárajúcich sa potrieb dedí. Obsahuje ich hlavne prvá kapitola. Metódy a cvičenia na zisťovanie a analýzu nových potrieb detí môžete nájsť hlavne v druhej kapitole. Tretia kapitola poskytuje námety a príklady, ako je možné nové potreby detí systematicky reflektovať a preventívne na ne reagovať v komunitách, na školách alebo v práci pedagógov, rodičov, pracovníkov samospráv, mimovládnych organizácií.

Publikáciu vo formáte PDF si môžete stiahnuť a prečítať tu:
Súbor nástrojov na identifikáciu a reagovanie na NPD

novo new

1 odpoveď

  1. 7. júna 2016

    […] sú novo vynárajúce sa potreby detí a ako ich možno napĺňať, poukazuje webová stránka Čo deti potrebujú. Na to, že mnohé z nich nie je až také ťažké naplniť, poukazuje deväťročná Nela. […]