Dnes šťastné dieťa, zajtra úspešný a zodpovedný dospelý – ZŠ v Kvačanoch

Základná škola v Kvačanoch je otvorenou školou. Chce byť otvoreným priestorom pre všetkých, ktorí chcú, potrebujú osobnostne, emocionálne, morálne rásť, či už ide o žiakov, či dospelých. o svoje skúsenosti s prácou deťmi a mladými ľuďmi sa s nami radi podelili. Video vzniklo v rámci projektu PRIORITY. Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školy, vedy, výskumu a športu SR “Programy pre mládež 2014 – 2020″, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.