Skúsenosti z vytvárania deťom priateľskej komunity v Detve I

Bohuslav Ilavský, koordinátor v komunite, ZŠ J. J. Thurzu v Detve, zdôrazňuje potrebu pýtať sa na názory samotných detí a mladých ľudí. Pri mapovaní potrieb detí ich najviac zaskočilo a prekvapilo, že v mnohých ohľadoch deti a mladí ľudia považovali za dôležité iné veci, než si oni ako dospelí mysleli, že potrebujú a chcú. V diskusiách najviac zaznievala potreba, aby sa dospelí deťom a mladým ľuďom venovali a trávili s nimi kvalitný čas.