Skúsenosti z vytvárania deťom priateľskej komunity v Detve II

Katarína Vrťová, asistentka koordinátora v komunite, ZŠ J. J. Thurzu v Detve, definuje komunitu priateľskú deťom ako takú, ktorá sa im venuje, je pre nich otvorená a ponúka im rozličné možnosti ich sebarealizácie. V ich komunite sa ukázalo, že je potrebné prijať opatrenia, aby rodičia mohli a trávili s deťmi viac času. Tiež zdôrazňuje, že dospelí nemôžu implementovať spomienky zo svojho detstva na súčasné deti, pretože dnešné deti žijú v inej realite.