Školenie: Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom

strajk deti

V spolupráci s Iuventa – Slovenský inštitút mládeže sme pre vás pripravili školenie Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom. Uskutoční sa v termíne 14. – 16. mája 2018 v Banskej Bystrici. Detailné informácie o školení spolu s prihláškou nájdete tu: https://goo.gl/o9Qqbj. Školenie je bezplatné, účastníci si hradia iba cestovné náklady. Prihlasovať sa môžete do 10. mája 2018.

Vzdelávanie sa zameriava na participatívnu tvorbu verejnej politiky v oblasti detí a mladých ľudí na miestnej úrovni, ktorá vychádza z reálnych potrieb detí a mladých ľudí, na ktoré sa reaguje efektívnymi a zmysluplnými riešeniami. Na vzdelávaní sa naučíte, ako vo svojej komunite postupovať v procese tvorby a realizácie Komunity priateľskej deťom a mladým ľuďom.

Vzdelávanie je určené pre dospelých ľudí so záujmom o implementáciu naučeného v praxi

  • pracovníci s mládežou
  • mládežnícki vedúci
  • mládežnícki dobrovoľníci
  • pracovníci s marginalizovanými a znevýhodnenými skupinami mládeže
  • pracovníci samosprávy na úrovni obce a mesta
  • poslanci miestnych a mestských zastupiteľstiev

Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom je komunita, v ktorej sú deti a mladí ľudia rovnocennými a rešpektovanými partnermi dospelých. Miesto, kde deti a mladí ľudia majú vytvorené bezpečné fyzické a psychické prostredie, aby mohli vyjadriť to, čo si myslia, čo im v komunite chýba, čo by sa mohlo zmeniť, čo by v nej chceli robiť… Viac informácií o Programe Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom sa dozviete na: www.codetipotrebuju.sk

Školitelia: Aneta Chlebničanová a Peter Lenčo

Kontakt pre ďalšie informácie: Ing. Darina Diošiová, e-mail: darina.diosiova@iuventa.sk, mobil.: +421 907 99 29 75