Samospráva by mala prebrať koordinačnú úlohu

Peter Lenčo, manažér advokačných aktivít Nadácie pre deti Slovenska, vysvetľuje, že pre vytváranie deťom a mladým ľuďom priateľských komunít je dôležité, aby fungovala koordinujúca organizácia alebo inštitúcia. Veľkú príležitosť vidí v samotnej samospráve, ktorá môže vo svojej organizačnej štruktúre vytvoriť post a určiť pracovníka, ktorého náplňou práce bude viesť a koordinovať komunitné aktivity voči deťom a mladým ľuďom alebo môže pre výkon tejto úlohy a služby kontrahovať už zabehnutú organizáciu v komunite.