Prvé školenie lídrov komunít priateľských deťom a mladým ľuďom

IMG_8678 copy copy

Zástupcovia samosprávy, mimovládnych organizácií a ďalších organizácií a inštitúcií, ktoré pracujú s deťmi a mladými ľuďmi v mestách Lučenec, Nové Zámky a Zvolen absolvovali prvé školenie pre koordinátorov komunít priateľských deťom a mladým ľuďom. Školenie sa uskutočnilo 3. – 5. októbra 2018 vo Zvolene.

Sme veľmi radi, že na úrovni jednotlivých samospráv sa vyformovali motivované a funkčné multisektorové partnerstvá, ktoré spolupracujú na zlepšovaní kvality života detí a mladých ľudí. Zastúpenie v nich majú aj samotní mladí ľudia. Tieto budú ešte rozšírené o ďalších spolupracovníkov, s ktorými sa stretneme v rámci workshopov v každej zo zapojených samospráv v novembri tohto roka.

IMG_8636

Počas prvého školenia sa účastníci zoznámili s konceptom Komunít priateľských deťom a mladým ľuďom a jednotlivými jeho zložkami. Zároveň prenikli viac do problematiky potrieb detí a mladých ľudí a naučili sa rozličné metódy a techniky ich mapovania, čo využijú v najbližších týždňoch priamo vo svojich samosprávach a komunitách. Na školení nechýbal ani priestor pre inšpirácie úspešných príkladov praxe zo Slovenska a zahraničia ako aj zdieľanie skúseností samotných účastníkov.

Časť programu bola venovaná aj oboznámeniu sa s konkrétnymi príkladmi spolupráce samosprávy a občanov v meste Zvolen a podpore komunitných aktivít a života. Navštívili sme Mestský park Lanice, inkluzívne ihrisko a Občiansku komunitnú obývačku Občianskeho centra „OKO“ Zvolen – Západ.

IMG_8655

IMG_8673

Školenie sme realizovali v rámci projektu „Zvyšovanie informovanosti a participácie občanov vo verejných politikách zameraných na deti a mladých ľudí na samosprávnej úrovni.“

Tento projekt je financovaný z Európskeho sociálneho fondu. Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.opevs.eu.

Snímka1