Príručka: Možnosti rozvíjania finančnej gramotnosti u detí predškolského veku

logo-psp

Určite mnohí z nás sme si už položili otázku, kedy je vhodné začať sprostredkovávať tému finančnej gramotnosti deťom. Väčšina psychológov odporúča venovať pozornosť téme peňazí vo výchove a vzdelávaní detí už od útleho detstva, kedy deti začínajú vnímať peniaze. Samozrejme nie je potrebné im podrobne vysvetľovať ako funguje celý finančný systém, ale v prvom rade upriamime ich pozornosť a zameriame naše úsilie predovšetkým na pochopenie zmyslu peňazí pre samotný život človeka a v nie poslednom rade na ich vytvorenie správneho vzťahu k financiám. Sme deň čo deň súčasťou kolobehu peňazí – prijímame ich a vydávame, zhromažďujeme ich a vymieňame. Tento kolobeh sa stáročia opakuje a peniaze sa stali neodmysliteľnou súčasťou ľudského života. Preto považujem aj v tejto súvislosti za nevyhnutné už od útleho veku detí im primeraným a pútavým spôsobom sprostredkovávať informácie o ich poslaní, význame, pôvode, funkcii, vzhľade, spôsobe získavania, atď.

Metodická príručka súvisí s úspešne zrealizovaným a overeným integrovaným edukačným projektom s vybranou cieľovou skupinou detí predškolského veku v podmienkach predprimárnej edukácie, ktorého cieľom bolo oboznámiť deti s tak fascinujúcou témou ako sú peniaze a ich význam pre ľudský život. Zároveň si uvedomujeme, že svet detí je pestrejší, širší a hlbší ako sú predpísané učebné obsahy a deti nám ukázali, že ich vnímanie a prežívanie prirodzene kopíruje reálny svet a oni sú jeho súčasťou.

Budeme veľmi radi, ak bude pre vás tento metodický materiál podporným a inšpiratívnym zdrojom pre potreby vašej pedagogickej praxe. Zároveň konštatujeme, že predkladaný metodický materiál má rámcový charakter a pripúšťame jeho modifikáciu, preto radi privítame vaše názory, postrehy, námety, odporúčania, ako aj spätnú väzbu na adrese: aneta@nds.sk.

Metodická príručka na stiahnutie (formát PDF):
Možnosti rozvíjania finančnej gramotnosti u detí predškolského veku

Screenshot 2018-11-29 at 00.00.03

Publikácia je súčasťou projektu Poznaj svoje peniaze. Partnerom projektu je Nadácia Slovenskej sporiteľne. 

Poznaj svoje peniaze je vzdelávací program, ktorý Nadácia pre deti Slovenska spolu s partnermi rozvíja už od roku 2001. Sme hrdí na to, že sme začali s tvorbou a aplikáciou sociálno -finančných programov pred sedemnástimi rokmi. V čase, kedy systematická a cielene rozvíjaná finančná gramotnosť u detí, žiakov, študentov, či dospelých nepatrila na Slovensku medzi priority. V súčasnosti je už súčasťou edukačného procesu na základných a stredných školách. Nadácia pre deti Slovenska sa snaží vzdelávať a podporovať pedagógov, ktorí chcú zmysluplne pracovať so vzdelávacím obsahom sociálnej a finančnej gramotnosti.

Nadacia-high-res