Príručka: Projektovanie pre mestské detstvo

1

„Deti sú istým druhom indikátorov. Ak sa nám podarí vybudovať úspešné mesto pre deti,
budeme mať úspešné mesto pre všetkých.“ Enrique Peñalosa, primátor mesta Bogotá

Príručka predstavuje deťom priateľský prístup k mestskému plánovaniu. Ide o relatívne nové a rastúce odvetvie, ktoré v mestskom priestore venuje pozornosť deťom oveľa viac, než je len postavenie ihrísk. Snaží sa prostredie, v ktorom deti vyrastajú, chápať ako celok, ktorý prispieva k ich zdravému rozvoju, sprostredkovaniu príležitostí pre hru, objavovanie, samostatnosť…

Ako uvádzajú autori príručky: „To, čo chcú deti od mestského prostredia, je vo svojej podstate to isté ako všetci ostatní: bezpečné a čisté ulice, prístup k zeleným plochám, čistý vzduch, možnosť niečo robiť, schopnosť pohybovať sa, slobodu v stretávaní sa s priateľmi a miesto, ktoré môžu nazývať domovom.“

V príručke sa nachádza 40 prípadových štúdií z rozličných intervencií v mestách po celom svete. Skutočnosť, že ide o prípadové štúdie tak z ekonomicky rozvinutejších krajín ako aj z ekonomicky menej rozvinutých krajín poukazuje na to, že za vytváraním deťom priateľských miest stojí ich vytýčenie ako politickej priority. Navyše, mnohé z intervencií nie sú finančne náročné, skôr sú znakom toho, ako kompetentní dôrazne a citlivo vnímajú deti a mladých ľudí ako plnohodnotných občanov, za kvalitu života ktorých sú plne zodpovední.

Autori príručky sumarizujú odporúčané intervencie pre deťom priateľské mestá nasledovne:

 • Medzigeneračné priestory sa môžu stať hubmi, ktoré zvyšujú interakciu medzi mladšími a staršími.
 • Priorita pre chodcov odstraňuje alebo znižuje dopravu v snahe vytvoriť bezpečné prostredie pre každodennú hru na ulici a socializovanie sa.
 • Mapovanie susedstva vedené deťmi poskytuje hlbší vhľad do problémov a príležitostí danej oblasti.
 • Dopravné opatrenia, akými sú farebné prechody alebo zdieľané priestory, redefinujú ich využitie a pomáhajú vodičom dávať pozor na chodcov a aktivity na ulici.
 • Komunitné záhrady poskytujú príležitosti pre medzigeneračné aktivity, socializáciu, rozvoj zručností a fyzickú aktivitu vonku.
 • Ulice uzatvorené pre hru umožňujú komunite využívať tento priestor a zároveň znižujú znečistenie vzduchu ako aj nebezpečenstvá súvisiace s dopravou.
 • Priestory pre hru sa pozerajú za základné dizajnérske funkcie, uplatňujú vyvážený prístup k riziku a poskytujú priestor a zariadenia pre rodiny, aby mohli spoločne tráviť čas dlhšie.
 • Pocit vlastníctva verejného priestoru prostredníctvom jeho spoluvytvárania a zvýšenej aktivity v ňom môže pomôcť znížiť vandalizmus v ňom aj náklady spojené s jeho údržbou.
 • Kultúrne priestory a priestory kultúrneho dedičstva sa môžu stať aktívom pre inkluzívny a hravý mestský život, ak sú kombinované s citlivou konzerváciou.
 • Multifunkčná zelená infraštruktúra slúži viacerým účelom, napr. parky zachytávajúce dažďovú vodu umožňujú hru tak v suchom ako aj mokrom počasí.
 • Hrové prvky, ako napríklad verejné umenie alebo kreatívny dizajn zastávok mestskej dopravy povzbudzujú k hravej interakcii ako súčasti každodenného cestovania a aktivít.
 • Priestory „mestskej divočiny“ predstavujú flexibilné a prispôsobivé oblasti, ktoré opätovne aktivujú voľné alebo nedostatočne využívané pozemky a prinášajú prírodu späť do komunity.
 • Viacúčelové komunitné priestory predstavujú inteligentné využitie priestorov v okolí škôl a ďalších zariadení v komunite a predlžujú ich využitie v čase mimo ich prevádzkových hodín.

Deťom priateľský prístup k mestskému plánovaniu si vyžaduje zmenu myslenia a nazerania na celú problematiku. Azda najlepšie to ilustruje poznámka Policy Studies Institute, ktorá je uvedená v príručke: „Zamerajte sa na odstránenie nebezpečenstva z prostredia ciest, nie na odstránenie detí z nebezpečenstva.“ Ako na to – s konkrétnymi krokmi, typmi, podnetmi a dôkazmi, že sa to dá, je uvedené v príručke, ktorú je možné stiahnuť si vo formáte PDF tu (príručka je napísaná v anglickom jazyku): Cities_Alive_Designing_for_urban_childhoods

Pôvodné uvedenie príručky na autorskom webe: ARUP