Warning: include_once(/data/clients/nic/codetipotrebuju.sk/www/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-phase1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/html/codetipotrebuju.sk/public_html/wp-content/advanced-cache.php on line 20 Warning: include_once(): Failed opening '/data/clients/nic/codetipotrebuju.sk/www/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-phase1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/html/codetipotrebuju.sk/public_html/wp-content/advanced-cache.php on line 20 Warning: include(/data/clients/nic/codetipotrebuju.sk/www/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-base.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/html/codetipotrebuju.sk/public_html/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 65 Warning: include(): Failed opening '/data/clients/nic/codetipotrebuju.sk/www/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-base.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/html/codetipotrebuju.sk/public_html/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 65 Warning: include_once(/data/clients/nic/codetipotrebuju.sk/www/wp-content/plugins/wp-super-cache/ossdl-cdn.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/html/codetipotrebuju.sk/public_html/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 82 Warning: include_once(): Failed opening '/data/clients/nic/codetipotrebuju.sk/www/wp-content/plugins/wp-super-cache/ossdl-cdn.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/html/codetipotrebuju.sk/public_html/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 82 Príručka: Kvalita práce s deťmi a mládežou - Čo deti potrebujú

Príručka: Kvalita práce s deťmi a mládežou

Cieľom príručky je obohatiť diskusiu o kvalite práce s deťmi a mládežou. Hoci neašpiruje na vyčerpávajúci prehľad všetkých možností ako pristupovať k sledovaniu a zvyšovaniu kvality práce s deťmi a mládežou, snaží sa o komplexné poňatie tejto problematiky a predloženie širokého spektra názorov na to, čo všetko tvorí kvalitnú prácu s deťmi a mládežou i to, akým spôsobom pristupovať k jej reflexii, aby sme vedeli povedať či sledovať, že programy, aktivity, ktoré s deťmi a mladými ľuďmi realizujeme ako aj služby, ktoré im poskytujeme, sú kvalitné. Podobne, že ľudia, či už platení zamestnanci alebo dobrovoľníci, sú pre túto prácu kvalitne pripravení a organizácia a inštitúcia má kvalitne nastavené vnútorné normy a procesy umožňujúce realizáciu kvalitnej práce s deťmi a mládežou.

Na kvalitu práce s deťmi a mládežou sme sa snažili pozrieť z viacerých uhlov. Bol pre nás dôležitý pohľad samotných detí a mladých ľudí, keďže oni sú v centre záujmu práce s deťmi a mládežou, sú jej najdôležitejšou súčasťou, činným tvorivým elementom i prijímateľom poskytovaných služieb. Taktiež bol pre nás dôležitý pohľad samotných organizácií a inštitúcií, ktoré s deťmi a mladými ľuďmi pracujú priamo. Pohľady detí, mladých ľudí, pracovníkov s deťmi a mládežou sme doplnili o pohľad odbornej literatúry zameranej na problematiku kvality práce s deťmi a mládežou.

Táto príručka chce byť podnetným, avšak nie absolútnym príspevkom do debaty o kvalite práce s deťmi a mladými ľuďmi. Budeme radi, ak napomôže tomu, aby podpora rozvoja detí a mladých ľudí v ich voľnom čase a v oblasti neformálneho vzdelávania bola čo najkvalitnejšia. Zároveň sme otvorení podnetom, pre jej aktualizáciu.

Príručku si môžete stiahnuť vo formáte PDF tu:
Kvalita prace s detmi a mladezou
kvalita