Predpokladom komunity priateľskej deťom je zmena myslenia

Aneta Chlebničanová, programová manažérka Nadácie pre deti Slovenska hovorí o tom, že predpokladom vytvárania deťom priateľskej komunity je zmena myslenia. Jej súčasťou je prijatie detí, rešpekt k nim ako plnohodnotným ľuďom a občanom – to sa prejavuje najmä v maličkostiach – ako sa s deťmi rozprávame, či na ne myslíme a prispôsobujeme sa ich potrebám, napr. lavičky pre deti na autobusovej zastávke, značky a nápisy vo výške očí dieťaťa, dostatočný počet udržiavaných ihrísk a pod.