Prečo sme sa rozhodli vytvárať Komunity priateľské deťom

Aneta Chlebničanová, programová manažérka Nadácie pre deti Slovenska vysvetľuje, prečo sme sa rozhodli vytvárať Komunity priateľské deťom – uvedomili sme si, že ak chceme zabezpečiť dlhotrvajúci efekt našej podpory v komunite, nestačí podporovať jednotlivé organizácie a ich projekty, ale musíme ich priviesť k jednému stolu, ideálne aj so samosprávou, aby mali spoločnú víziu a plán pre deti a mladých ľudí v ich komunite.