Pozývame na workshop do Prešova

I61A3942

Nadácia pre deti Slovenska a Mesto Prešov vás pozývajú na workshop Samospráva rešpektujúca práva detí a mladých ľudí. Workshop sa uskutoční 12. decembra 2017 v čase od 9:00 do 12:00 v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove, Jarková ul. č. 24.

Cieľom workshopu je predstaviť princípy Samosprávy rešpektujúcej práva detí a mladých ľudí a viesť diskusiu o tom, aké kroky je potrebné urobiť, aby sa samosprávy takýmito skutočne stali. Je priestorom pre deti, mladých ľudí, rodičov, aktívnych občanov, komunitu a samosprávu hovoriť o ich potrebách a spoločne hľadať možnosti ich napĺňania.

Obsah workshopu:

  • Potreby detí a mladých ľudí na Slovensku
  • Princípy Samosprávy rešpektujúcej práva detí a mladých ľudí – vytváranie bezpečného a rešpektujúceho prostredia, v ktorom sa deti a mladí ľudia cítia prijatí a rešpektovaní
  • Potreby detí, mladých ľudí, rodičov, občanov a samosprávy v súvislosti s témou workshopu v meste Prešov
  • Možnosti ďalšej spolupráce v rámci programu Komunity priateľské deťom a mladým ľuďom

Zároveň v priestoroch Mestského úradu v Prešove prebieha výstava fotografií s názvom Samospráva rešpektujúca práva detí a mladých ľudí. Výstavu môžete navštíviť v termíne 11. – 15. decembra 2017, v čase, kedy je Mestský úrad otvorený. Výstava sa koná pod záštitou primátorky mesta Prešov Ing. Andrey Turčanovej.

Nadácia pre deti Slovenska spolu s partnermi od roku 2010 priebežne mapuje potreby detí a mladých ľudí a systematicky realizuje program Komunity priateľské deťom a mladým ľuďom. Na základe týchto poznatkov a skúseností boli zosumarizované princípy Samosprávy rešpektujúcej práva detí a mladých ľudí. Ich napĺňanie pomáha vytvoriť zo samosprávy prostredie, kde sa deti a mladí ľudia cítia byť jej súčasťou, ich potreby sú napĺňané a sú rešpektovanými partnermi v tvorbe a realizácie politiky a aktivít zameraných na deti a mladých ľudí.

Kontakt:
Iveta Dulínová, iveta.dulinova@presov.sk, 051 3100 558
Peter Lenčo, NDS, peter.lenco@nds.sk, 0948 702 667

Nadácia pre deti Slovenska je mimovládna nezisková organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorej poslaním je podporovať mnohostranný rozvoj osobnosti dieťaťa a mladého človeka. Svoje poslanie realizuje prostredníctvom podpory užitočných, kvalitných a zaujímavých projektov a programov, ktoré citlivo a tvorivo reagujú na potreby a problémy detí a mladých ľudí, vrátane profesionálneho rozvoja tzv. dôležitých dospelých, ktorí s deťmi a mladými ľuďmi priamo pracujú.

Projekt finančne podporili:

Ministerstvo spravodlivosti SR

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedná Nadácia pre deti Slovenska.

logo kp

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group v rámci programu Komunity priateľské deťom a mladým ľuďom.