Pozvánka na tréning projektu Online generácia

foto_onlinegeneracia

Pozývame vás na tréning, ktorý sa bude konať ako súčasť projektu Online generácia. V rámci neho podporujeme organizácie a mladých ľudí v regiónoch, aby sa stali nositeľmi efektívnych a rešpektujúcich riešení napĺňania potrieb detí a mladých ľudí v reálnom a virtuálnom svete.

Tréning sa uskutoční 18. – 20. 10. 2017 vo Zvolene, Penzión Almada.

Cieľová skupina: mladí ľudia od 18 – 30 rokov (pracovníci s deťmi a mládežou, mladí a mládežnícki vedúci). Na tréning sa však môžu prihlásiť aj starší pracovníci s mládežou ako 30 rokov.

Hlavné témy tréningu:

  1. Identifikácia potrieb detí a mladých ľudí na základe ich správania sa vo virtuálnom svete.
  2. Rešpektujúci prístup a komunikácia voči deťom a mladým ľuďom na základe najnovších výskumov mozgu.
  3. Kyber efekt – cyberspace je reálne miesto.
  4. Zmysluplné využívanie technológií vo vzdelávaní a rozvíjanie zručností detí a mladých ľudí v IKT.
  5. Podpora hry a kreativity detí a mladých ľudí.
  6. Príprava projektov pre deti a mladých ľudí v rámci grantových programov (aj GP Hodina deťom).

Tréning budú viesť lektori Nadácie pre deti Slovenska, psychologička a IT špecialista, ktorý sa venuje neformálnemu vzdelávaniu.

Prihlasovanie: do 14. 10. 2017 prostredníctvom on-line prihlášky.

Účastníkom sú hradené nasledovné náklady: vzdelávanie, ubytovanie, strava, občerstvenie, cestovné náklady v súlade so zákonom o cestovných náhradách.

Počet miest je limitovaný. V prípade väčšieho záujmu si organizátor vyhradzuje právo uprednostniť skôr prihlásených účastníkov. Po prihlásení vám budú zaslané ďalšie potrebné informácie.

Kontakt: Andrea Geregová, koordinátorka programov, andrea@nds.sk

Tento projekt je podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR “Programy pre mládež 2014 – 2020”, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

logá