Warning: include_once(/data/clients/nic/codetipotrebuju.sk/www/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-phase1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/html/codetipotrebuju.sk/public_html/wp-content/advanced-cache.php on line 20 Warning: include_once(): Failed opening '/data/clients/nic/codetipotrebuju.sk/www/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-phase1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/html/codetipotrebuju.sk/public_html/wp-content/advanced-cache.php on line 20 Warning: include(/data/clients/nic/codetipotrebuju.sk/www/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-base.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/html/codetipotrebuju.sk/public_html/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 65 Warning: include(): Failed opening '/data/clients/nic/codetipotrebuju.sk/www/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-base.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/html/codetipotrebuju.sk/public_html/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 65 Warning: include_once(/data/clients/nic/codetipotrebuju.sk/www/wp-content/plugins/wp-super-cache/ossdl-cdn.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/html/codetipotrebuju.sk/public_html/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 82 Warning: include_once(): Failed opening '/data/clients/nic/codetipotrebuju.sk/www/wp-content/plugins/wp-super-cache/ossdl-cdn.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/html/codetipotrebuju.sk/public_html/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 82 Pozvánka na diskusiu: Architektonické plánovanie s deťmi a mladými ľuďmi - Čo deti potrebujú

Pozvánka na diskusiu: Architektonické plánovanie s deťmi a mladými ľuďmi

Pozývame vás na diskusiu, ktorá sa uskutoční 12. júna 2019 o 17:00 v lab.café v Bratislave. Najskôr naši hostia z Čiech a zo Slovenska predstavia úspešné príklady zapájania detí a mladých ľudí do architektonického plánovania, následne budeme spoločne diskutovať o tom, ako tento prístup viac podporiť na Slovensku.

Ako sa vyjadril primátor Bogoty Enrique Peñalosa: „Deti sú istým druhom indikátorov. Ak sa nám podarí vybudovať úspešné mesto pre deti, budeme mať úspešné mesto pre všetkých.“ Preto sa chceme spoločne rozprávať o tom, akým spôsobom sú potreby detí a mladých ľudí zohľadňované pri architektonickom plánovaní v mestách a na dedinách. Predstavíme konkrétne skúsenosti architektov so zapájaním detí a mladých ľudí do architektonického plánovania na Slovensku, v Čechách aj inde v zahraničí a zosumarizujeme základné metódy, odporúčania a prínosy participatívneho prístupu v tejto oblasti.

Hostia

Kristýna Stará
Architektka, urbanistka, spoluzakladateľka platformy Architekti ve škole a spoločnosti dialog architekti.

Ján Urban
Architekt – urbanista, realizátor projektu Tvory mesta – architektonického krúžku pre deti v Petržalke.

Ivan Siláči
Architekt, aktivista, poslanec mestského zastupiteľstva v Lučenci, kde bol súčasťou viacerých projektov vo verejnom priestore.

Peter Lenčo
Manažér projektu Komunity priateľské deťom a mladým ľuďom v Nadácii pre deti Slovenska

Moderátor

Ondrej Gallo
Správca Nadácie pre deti Slovenska

Na diskusii radi privítame architektov, zástupcov verejnej správy, biznis sektora, pracovníkov s deťmi a mladými ľuďmi v komunitách a všetkých tých, ktorí sa snažia o skvalitnenie života detí a mladých ľudí. Taktiež sa potešíme aktívnym deťom a mladým ľuďom, ktorým nie je ľahostajné prostredie, v ktorom vyrastajú a hľadajú spôsoby a možnosti, ako ho meniť a pretvárať.

Diskusiu budete môcť sledovať aj prostredníctvom videoprenosu na Facebookovej stránke Nadácie pre deti Slovenska.

Niečo viac o našich hosťoch

Kristýna Stará
Architektka, urbanistka, spoluzakladateľka platformy Architekti ve škole a spoločnosti dialog architekti, v projekte WPS Prague členka zakladajúcej skupiny, odborná a výskumná konzultantka. V roku 2011 absolvovala odbor architektúra a urbanizmus s presahom v rámci modulu záhradnej a krajinnej architektúry na FA ČVUT v Prahe. Následne nastúpila na nadväzujúce doktorandské štúdium na Ústav prostorového plánování FA ČVUT, kde se s využitím svojich skúseností z neziskových projektov venuje rozvíjaniu vzťahu ku krajine a možnostiam primárneho vzdelávania. Od roku 2009 se paralelne venuje praxi architektky – urbanistky, či už súkromne, ako dialog architekti alebo predtým v spolupráci so spoločnosťami ako Mac-Architecture s r.o./CENELC.CZ , DHV CR, spol. s r.o. či Cigler Marani Architects a.s./Jakub Cígler architekti a.s.

Ivan Siláči
Ako dobrovoľník a aktivista začal pôsobiť v roku 2011. Od začiatku mu inšpiráciou boli všetci aktívni, ktorí veria, že sa oplatí ostať na Slovensku a v regióne z ktorého pochádzajú. Hlavnou motiváciou zas túžba aktívne meniť a pretvárať veci okolo seba. Ako architekt sa venuje tvorbe verejných priestorov, odhaľovaniu pamäti miesta a zapájania komunity do plánovacích procesov. Spolupracuje s mestami a obcami na Slovensku nielen ako tvorivý architekt ale aj ako konzultant strategických plánov a metodík. Zúčastnil sa, alebo je spoluriešiteľom viacerých zahraničných a domácich projektov. Pôsobí ako vedecký pracovník na pôde FA STU v Bratislave. Je mestským poslancom a členom odborných komisií doma v Lučenci, kde bol iniciátorom, konzultantom a partnerom viacerých projektov vo verejnom priestore.  V spolupráci s NDS a jeho občianskym združením YOUNG FOLKS LC momentálne realizujú projekt na podporu participácie detí a mladých na tvorbe verejných politík v Lučenci.

Ján Urban
Architekt – urbanista. Je študentom Sokratovho inštitútu. Jeho študentský projekt nesie názov Tvory mesta. Je to mimoškolský krúžok pre deti z Petržalky odohrávajúci sa na pobočke petržalskej knižnice na Prokofievovej ulici. Je aj interný doktorand na FA STU na Ústave urbanizmu a územného plánovania, kde pod vedením doc. Ľubice Vitkovej pracuje na téme zapájania miestnych aktérov pri tvorbe dunajských sídel a krajiny. V srdci je to sídliskový chlapec, preto spolu s kamošmi založil občianske združenie Krásy terasy, ktoré sa venuje verejným priestorom a komunitnému rozvoju na sídlisku. Spolu s manželkou Lindou pracuje aj na súkromných projektoch. Ich najväčším spoločným úspechom je dvojročná dcéra Hanka. Praxoval a pracoval vo viacerých ateliéroch: Marko&placemakers, 2021, LABAK, totalstudio, toito. Pracoval pre mesto Hlohovec, pre Stredoeurópsku Nadáciu v programe Dunajský fond a na Interreg projekte DANUrB v rámci FA STU. Študoval a skúmal v Bratislave na Fif UK (Psychológia), FA STU, TU Mníchov a TU Eindhoven.

Peter Lenčo
V Nadácii pre deti Slovenska manažuje program Komunity priateľské deťom a mladým ľuďom, podieľa sa na rozvoji vzdelávacích programov a publikuje na portáli www.codetipotrebuju.sk. Vyštudoval pedagogiku, venuje sa neformálnemu vzdelávaniu v detských a mládežníckych organizáciách, ich rozvoju, a podpore participácie detí a mladých ľudí v škole a v komunite priamo ako aj prostredníctvom lepšieho nastavenia verejných politík.


Diskusia sa uskutoční v rámci projektu „Zvyšovanie informovanosti a participácie občanov vo verejných politikách zameraných na deti a mladých ľudí na samosprávnej úrovni”. Tento projekt je financovaný z Európskeho sociálneho fondu. Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.opevs.eu.

Snímka1


Projekt je súčasťou programu Komunity priateľské deťom a mladým ľuďom, ktorý realizujeme v partnerstve a s finančnou podporou KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group.

ZNACKA DO INDESIGNU_POZITIV