Warning: include_once(/data/clients/nic/codetipotrebuju.sk/www/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-phase1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/html/codetipotrebuju.sk/public_html/wp-content/advanced-cache.php on line 20 Warning: include_once(): Failed opening '/data/clients/nic/codetipotrebuju.sk/www/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-phase1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/html/codetipotrebuju.sk/public_html/wp-content/advanced-cache.php on line 20 Warning: include(/data/clients/nic/codetipotrebuju.sk/www/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-base.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/html/codetipotrebuju.sk/public_html/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 65 Warning: include(): Failed opening '/data/clients/nic/codetipotrebuju.sk/www/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-base.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/html/codetipotrebuju.sk/public_html/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 65 Warning: include_once(/data/clients/nic/codetipotrebuju.sk/www/wp-content/plugins/wp-super-cache/ossdl-cdn.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/html/codetipotrebuju.sk/public_html/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 82 Warning: include_once(): Failed opening '/data/clients/nic/codetipotrebuju.sk/www/wp-content/plugins/wp-super-cache/ossdl-cdn.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/html/codetipotrebuju.sk/public_html/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 82 Pomohli sme trom samosprávam na ceste k deťom a mladým ľuďom - Čo deti potrebujú

Pomohli sme trom samosprávam na ceste k deťom a mladým ľuďom

Ukončili sme dvojročný projekt s názvom „Zvyšovanie informovanosti a participácie občanov vo verejných politikách zameraných na deti a mladých ľudí na samosprávnej úrovni“. Projekt bol podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.

V projekte sme spolupracovali s troma samosprávami – Lučenec, Nové ZámkyZvolen. V rámci nich sme podporili spoluprácu zástupcov mesta a organizácií občianskej spoločnosti. Tie v projekte oficiálne reprezentovali občianske združenie YOUNG FOLKS LC, Komunitné centrum Kompas Apoštolskej cirkvi na Slovensku – Zbor NitraZdruženie Slatinka. Z nich vzišli aj koordinátori v samosprávach, ktorí v rámci projektu pôsobili a napomáhali dialógu všetkých zainteresovaných i realizácii čiastkových aktivít.

Zástupcovia samospráv, organizácií a inštitúcií pracujúcich s deťmi a mladými ľuďmi, aj samotné deti a mladí ľudia, spoločne analyzovali súčasnú situáciu, mapovali potreby detí a mladých ľudí, ktorí v ich mestách žijú a hľadali možnosti, ako na ne čo najefektívnejšie reagovať. Zároveň sa zúčastnili dovedna 13 vzdelávacích podujatí.

Výstupom procesu, do ktorého sa aktívne zapojilo 530 účastníkov, sú strategické dokumenty jednotlivých miest, ktoré vznikali participatívne. Vo Zvolene a Lučenci sú to stratégie pre prácu s deťmi a mladými ľuďmi. V Nových Zámkoch, keďže takúto stratégiu už mali, sa zamerali na založenie Mestského mládežníckeho parlamentu. Veríme, že mestské zastupiteľstvá ich príjmu a budú na základe nich skvalitňovať život detí a mladých ľudí vo svojich mestách.

V rámci projektu sme vydali aj dve voľne dostupné publikácie: Deti a mladí ľudia v samospráve – Analýza vybraných aspektov verejnej politiky v oblasti detí a mladých ľudí na úrovni miestnych samosprávSamospráva s deťmi, mladými ľuďmi a pre nich – Príručka pre vytváranie deťom a mladým ľuďom priateľských samospráv. Zároveň sme pripravili sériu 32 odborných článkov, ktoré sú dostupné na portáli Čo deti potrebujú.

Taktiež sme natočili 30 informačných a vzdelávacích videí, ktoré sa venujú vytváraniu komunít priateľských deťom a mladým ľuďom. Videá sú zverejnené na YouTube kanáli Nadácie pre deti Slovenska. Bodkou za projektom bola otvorená celoslovenská konferencie s medzinárodnými hosťami.

Za dvojročným projektom je veľa práce nielen našich projektových partnerov, ale ja zástupcov organizácií a inštitúcií, ktoré v daných samosprávach s deťmi a mladými ľuďmi pracujú. Ich zapojenie bolo nad rámec ich bežnej činnosti a dobrovoľníckym vkladom pre lepší život detí a mladých ľudí u nich doma, za čo im chceme vysloviť jedno veľké ĎAKUJEME!

Projekt skončil, no naše aktivity podpory samospráv pokračujú v ďalších projektoch a spoluprácach v rámci programu Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom.


Tento projekt bol financovaný z Európskeho sociálneho fondu. Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.reformuj.sk.   

Snímka1