Čo deti potrebujú

Prvé školenie lídrov komunít priateľských deťom a mladým ľuďom

Zástupcovia samosprávy, mimovládnych organizácií a ďalších organizácií a inštitúcií, ktoré pracujú s deťmi a mladými ľuďmi v mestách Lučenec, Nové Zámky a Zvolen absolvovali prvé školenie pre koordinátorov komunít priateľských deťom a mladým ľuďom. Školenie sa uskutočnilo 3. – 5. októbra...