Čo deti potrebujú

KPD 2

Príručka: Komunity priateľské deťom a mladým ľuďom

Základom vytvárania Komunít priateľských deťom a mladým ľuďom je identifikovanie detí a mladých ľudí v komunite, identifikovanie kľúčových hráčov v komunite, ktorí s deťmi a mladými ľuďmi pracujú, ktorí ich z titulu svojej práce a funkcie majú...

kvalita

Príručka: Kvalita práce s deťmi a mládežou

Cieľom príručky je obohatiť diskusiu o kvalite práce s deťmi a mládežou. Hoci neašpiruje na vyčerpávajúci prehľad všetkých možností ako pristupovať k sledovaniu a zvyšovaniu kvality práce s deťmi a mládežou, snaží sa o...

aneta

Dobré myšlienky potrebujú čas dozrieť

Aneta Chlebničanová, programová manažérka Nadácie pre deti Slovenska, vychádzajúc zo skúseností z realizácie projektu Komunity priateľské deťom zdôrazňuje, že dobré myšlienky ako je táto si vyžadujú čas. Čas na budovanie dôvery, na tvorbu partnerstiev,...