Čo deti potrebujú

aneta

Dobré myšlienky potrebujú čas dozrieť

Aneta Chlebničanová, programová manažérka Nadácie pre deti Slovenska, vychádzajúc zo skúseností z realizácie projektu Komunity priateľské deťom zdôrazňuje, že dobré myšlienky ako je táto si vyžadujú čas. Čas na budovanie dôvery, na tvorbu partnerstiev,...

aneta

Bez detí a mladých ľudí to nepôjde

Aneta Chlebničanová, programová manažérka Nadácie pre deti Slovenska, vysvetľuje, že vhodná podpora odborníkov môže výrazne pomôcť pri vytváraní deťom a mladým ľuďom priateľských komunít. Samozrejme, nesmieme pritom zabúdať na zapájanie samotných detí a mladých...