Čo deti potrebujú

Čo sa dá zlepšiť v školách

Deti a mladí ľudia voliť nemôžu, aj preto sú v komunálnej politike často prehliadaní. Nadácia pre deti Slovenska v spolupráci a s podporou KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Innsurance Group už viac ako päť rokov pomáha, aby...

Prvé školenie lídrov komunít priateľských deťom a mladým ľuďom

Zástupcovia samosprávy, mimovládnych organizácií a ďalších organizácií a inštitúcií, ktoré pracujú s deťmi a mladými ľuďmi v mestách Lučenec, Nové Zámky a Zvolen absolvovali prvé školenie pre koordinátorov komunít priateľských deťom a mladým ľuďom. Školenie sa uskutočnilo 3. – 5. októbra...