Čo deti potrebujú

Druhé školenie komunitných lídrov za nami

V termíne 20.-21.3.2019 sme v Nových Zámkoch realizovali druhé školenie koordinátorov v komunite a ich spolupracovníkov – členov komunitných mikrotímov, ktoré sú zároveň multisektorovým partnerstvom, nakoľko spájajú predstaviteľov samosprávy, organizácií občianskeho sektora a aktívnych...

Čo sa podarilo na Fončorde vďaka Oceneniu KPDML

Ocenenie Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom pre mestskú časť Fončorda v Banskej Bystrici bolo ocenením práce viacerých organizácií, ktoré v nej fungujú v oblasti komunitnej práce s deťmi a mladými ľuďmi, ale aj s dospelými, seniormi, znevýhodnenými skupinami. Súčasťou...

Tvorivé metódy zisťovania názorov detí a mladých ľudí

Zvykne sa hovoriť, že ak chceme niečo vedieť, tak sa treba spýtať. Aj preto je dopytovanie (rozhovorom alebo prostredníctvom dotazníka) najčastejšie používaným spôsobom získavania informácií a názorov v rámci komunitného plánovania. Jednoduchá rovnica otázka –...