Čo deti potrebujú

Letný tábor: „Na budúcnosti záleží“

V dňoch 19. 8. – 24. 8. 2019 sa uskutočnil v nadväznosti na systematické vzdelávanie  v oblasti sociálno-finančnej gramotnosti detí a mladých dospelých letný tábor s názvom „Na budúcnosti záleží“. Hlavným cieľom bolo poskytnúť účastníkom zo štyroch Centier pre...

Dobrodružné ihriská

Dobrodružné ihriská sú jedinečnou formou priestoru pre hru detí a mladých ľudí, ktorá im poskytuje dostupné a otvorené možnosti pre voľnú, neštruktúrovanú hru. Deti a mladí ľudia sa na dobrodružných ihriskách môžu venovať akémukoľvek druhu hry a naplno...

Architektonické plánovanie s deťmi a mladými ľuďmi

Predstavujeme vám základné informácie o tom, ako zapájať deti a mladých ľudí do architektonického plánovania, ktoré odzneli počas verejnej debaty organizovanej Nadáciou pre deti Slovenska. Hosťami boli architekti a urbanisti Krystína Stará, Ján Urban a Ivan Siláči, ktorí...