Čo deti potrebujú

Čo sa podarilo na Fončorde vďaka Oceneniu KPDML

Ocenenie Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom pre mestskú časť Fončorda v Banskej Bystrici bolo ocenením práce viacerých organizácií, ktoré v nej fungujú v oblasti komunitnej práce s deťmi a mladými ľuďmi, ale aj s dospelými, seniormi, znevýhodnenými skupinami. Súčasťou...

Tvorivé metódy zisťovania názorov detí a mladých ľudí

Zvykne sa hovoriť, že ak chceme niečo vedieť, tak sa treba spýtať. Aj preto je dopytovanie (rozhovorom alebo prostredníctvom dotazníka) najčastejšie používaným spôsobom získavania informácií a názorov v rámci komunitného plánovania. Jednoduchá rovnica otázka –...

Grantový program Hodina deťom otvára svoj 20.ročník

Hodina deťom, známy charitatívny projekt Nadácie pre deti Slovenska aktuálne vyhlasuje už 20. ročník grantového programu určeného na podporu jedinečných a užitočných projektov zahŕňajúcich pravidelnú a systematickú celoročnú prácu s deťmi a mladými ľudí na Slovensku. Nadácia...

Vráťme hru detí do ulíc

Výskumy ukazujú, že hra je životne dôležitá pre rozvoj dieťaťa a zručností ako emocionálna inteligencia, kreativita a riešenie problémov. Stať sa superhrdinom znamená viesť; pripraviť čajové posedenie pre medvedíka znamená organizovať; vybudovať pevnosť znamená inovovať:...