Čo deti potrebujú

Komunita priateľská deťom a samospráva

Stále si len zvykáme na to, že samospráva je samosprávou občanov (§ 4 odstavec 2 Samospráva obce), ktorú vykonávajú jej obyvatelia orgánmi obce, miestnym referendom, zhromaždením obyvateľov obce a výsledok má byť všeobecne prospešný. Všetko sa riadi...

Metódy zisťovania nových potrieb detí

V rámci projektu Komunity priateľské deťom (KPD) sme ako základný rámec postavili prepojenie projektu s pre nás unikátnou metódou zisťovania – prieskumu Novo vynárajúcich sa potrieb detí a mladých ľudí (NPD). Oproti predchádzajúcim skúsenostiam, kde boli...

Mapovanie potrieb detí a spracovanie výstupov

Zisťovanie novo vynárajúcich sa potrieb (NPD) detí a mladých ľudí je podkladom pre identifikovanie najvystupujúcejších – prioritných javov v komunite. Potreby je možné zisťovať a mapovať viacerými spôsobmi, najčastejšie však realizáciou fokusových skupín; prieskumom správ...