Čo deti potrebujú

Systémové opatrenia na komunitnej úrovni

Zvykneme hovoriť, že deti a mladí ľudia sú našou budúcnosťou. Hoci do svojich 18 rokov nemôžu voliť, sú dôležitou súčasťou miestnej komunity. Zabúdame, že svoj život žijú i teraz, v prítomnosti. Zapojením detí a...