Čo deti potrebujú

Klásť správne otázky deťom je umenie.

Pýtajme sa detí. Klásť správne otázky je umenie. V komunikácii medzi rodičmi a deťmi je to podľa našich skúseností podceňovaný faktor. Rodičia sa pýtajú najlepšie ako vedia, no nevedia, či kladú správne otázky a väčšinou kladú tie, ktoré si pamätajú...

Video otázky pre odborníka ku kampani

Ako sa správne pýtať detí , čo ich trápi, ako sa cítia a čo potrebujú? Ako zlepšiť dôveru a zblíženie sa s deťmi, ktoré sú už v pubertálnom veku? Ako pomôcť rodičom, aby si nezamieňali svoje potreby s potrebami...

Dotazník pre deti aj rodičov

Tento dotazník pripravila Danka zo ZŠ J. A. Komenského pre deti v školskom klube a ich rodičov. Dotazník je určený na lepšie spoznanie sa detí a rodičov navzájom. Ponúkame Vám ho, ako aktivitu na letnú dovolenku. Vyskúšajte...

Ocenenie „Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom“

Ocenenie ,,Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom,, je ocenenie Nadácie pre deti Slovenska spolu s partnermi pre komunity a samosprávy, ktoré systematicky a udržateľne na úrovni svojich politík, stratégií, plánov, financovania a najmä reálnych aktivít vytvárajú...