Čo deti potrebujú

Samospráva by mala prebrať koordinačnú úlohu

Peter Lenčo, manažér advokačných aktivít Nadácie pre deti Slovenska, vysvetľuje, že pre vytváranie deťom a mladým ľuďom priateľských komunít je dôležité, aby fungovala koordinujúca organizácia alebo inštitúcia. Veľkú príležitosť vidí v samotnej samospráve, ktorá...

Komunita, ktorá napĺňa potreby detí a mladých ľudí

Čo si predstavujeme pod komunitou  priateľskej deťom ? Každý z nás, ktorý sa túto tému zaujíma,  má  svoju predstavu a veľmi pravdepodobne budú mať mnoho  spoločného. Z môjho pohľadu psychológa a pedagóga Komunita priateľská deťom vytvára prostredie,...