Čo deti potrebujú

Bez detí a mladých ľudí to nepôjde

Aneta Chlebničanová, programová manažérka Nadácie pre deti Slovenska, vysvetľuje, že vhodná podpora odborníkov môže výrazne pomôcť pri vytváraní deťom a mladým ľuďom priateľských komunít. Samozrejme, nesmieme pritom zabúdať na zapájanie samotných detí a mladých...

Samospráva by mala prebrať koordinačnú úlohu

Peter Lenčo, manažér advokačných aktivít Nadácie pre deti Slovenska, vysvetľuje, že pre vytváranie deťom a mladým ľuďom priateľských komunít je dôležité, aby fungovala koordinujúca organizácia alebo inštitúcia. Veľkú príležitosť vidí v samotnej samospráve, ktorá...