Čo deti potrebujú

Príručka: Mládežnícka participácia na Slovensku

Ambíciou knihy je inšpirovať mladých ľudí k tomu, aby vyjadrovali svoje názory, aktívne sa zapájali do riešenia problémov miestnej komunity a podieľali sa na rozhodovaní o veciach verejných, ktoré sa ich bezprostredne týkajú. Predstaviteľom...

Potreby detí na Slovensku – mapovanie v roku 2009

Štúdia bola spracovaná pod odborným vedením holandských expertov – pani Rekhy Wazirovej a pána Nico van Oudenhoven, ktorí sú tvorcovia konceptu novo vynárajúcich sa potrieb detí a autori rovnomennej publikácie. Na zbere dát prostredníctvom...

Východiská k definovaniu nových potrieb detí

Táto štúdia zachytáva začiatky predstáv o novo sa vynárajúcich potrebách detí, prináša pracovnú definíciu tohto pojmu a vysvetľuje, ako a kde možno tieto potreby identifikovať a čo je na nich „nové“. Označenie „novo sa...

Deti, mladí ľudia a samospráva – skúsenosti zo Švajčiarska

Prinášame vám niekoľko postrehov zo študijnej návštevy vo Švajčiarsku, ktorú sme zrealizovali v rámci projektu Komunity priateľské deťom, podporeného z Fondu švajčiarsko-slovenskej spolupráce. Nazbierali sme množstvo inšpirácie pre slovenské samosprávy, inštitúcie a organizácie, aby...