Čo deti potrebujú

novepotreby

Potreby detí na Slovensku – mapovanie v roku 2009

Štúdia bola spracovaná pod odborným vedením holandských expertov – pani Rekhy Wazirovej a pána Nico van Oudenhoven, ktorí sú tvorcovia konceptu novo vynárajúcich sa potrieb detí a autori rovnomennej publikácie. Na zbere dát prostredníctvom...

nove potreby sumar

Východiská k definovaniu nových potrieb detí

Táto štúdia zachytáva začiatky predstáv o novo sa vynárajúcich potrebách detí, prináša pracovnú definíciu tohto pojmu a vysvetľuje, ako a kde možno tieto potreby identifikovať a čo je na nich „nové“. Označenie „novo sa...

1

Deti, mladí ľudia a samospráva – skúsenosti zo Švajčiarska

Prinášame vám niekoľko postrehov zo študijnej návštevy vo Švajčiarsku, ktorú sme zrealizovali v rámci projektu Komunity priateľské deťom, podporeného z Fondu švajčiarsko-slovenskej spolupráce. Nazbierali sme množstvo inšpirácie pre slovenské samosprávy, inštitúcie a organizácie, aby...

hodina_detom_billboard

Viac miesta pre deti

V júni 2013, pri príležitosti Medzinárodného dňa detí, ktorý sa tradične slávi 1. júna, pripravila Nadácia pre deti Slovenska verejnú edukačnú kampaň „Viac miesta pre deti“. Kampaň bola cielená predovšetkým na rodičov, no i na širšiu...

201405302324_nds

Spoznaj svoje dieťa

V júni 2014 pripravila Nadácia pre deti Slovenska kampaň „Spoznaj svoje dieťa“, ktorou upozornila na jedinečnosť každého dieťaťa, ale zároveň aj na jeho potreby a dôležitosť rozvíjania životných zručností. Iba podpora jedinečnej osobnosti dieťaťa...