Čo deti potrebujú

Komunita, ktorá napĺňa potreby detí a mladých ľudí

Čo si predstavujeme pod komunitou  priateľskej deťom ? Každý z nás, ktorý sa túto tému zaujíma,  má  svoju predstavu a veľmi pravdepodobne budú mať mnoho  spoločného. Z môjho pohľadu psychológa a pedagóga Komunita priateľská deťom vytvára prostredie,...

Komunita priateľská deťom a samospráva

Stále si len zvykáme na to, že samospráva je samosprávou občanov (§ 4 odstavec 2 Samospráva obce), ktorú vykonávajú jej obyvatelia orgánmi obce, miestnym referendom, zhromaždením obyvateľov obce a výsledok má byť všeobecne prospešný. Všetko sa riadi...