Čo deti potrebujú

001

Komunita, ktorá napĺňa potreby detí a mladých ľudí

Čo si predstavujeme pod komunitou  priateľskej deťom ? Každý z nás, ktorý sa túto tému zaujíma,  má  svoju predstavu a veľmi pravdepodobne budú mať mnoho  spoločného. Z môjho pohľadu psychológa a pedagóga Komunita priateľská deťom vytvára prostredie,...

002

Komunita priateľská deťom a samospráva

Stále si len zvykáme na to, že samospráva je samosprávou občanov (§ 4 odstavec 2 Samospráva obce), ktorú vykonávajú jej obyvatelia orgánmi obce, miestnym referendom, zhromaždením obyvateľov obce a výsledok má byť všeobecne prospešný. Všetko sa riadi...

003

Metódy zisťovania nových potrieb detí

V rámci projektu Komunity priateľské deťom (KPD) sme ako základný rámec postavili prepojenie projektu s pre nás unikátnou metódou zisťovania – prieskumu Novo vynárajúcich sa potrieb detí a mladých ľudí (NPD). Oproti predchádzajúcim skúsenostiam, kde boli...