Čo deti potrebujú

kvalita

Príručka: Kvalita práce s deťmi a mládežou

Cieľom príručky je obohatiť diskusiu o kvalite práce s deťmi a mládežou. Hoci neašpiruje na vyčerpávajúci prehľad všetkých možností ako pristupovať k sledovaniu a zvyšovaniu kvality práce s deťmi a mládežou, snaží sa o...

aneta

Dobré myšlienky potrebujú čas dozrieť

Aneta Chlebničanová, programová manažérka Nadácie pre deti Slovenska, vychádzajúc zo skúseností z realizácie projektu Komunity priateľské deťom zdôrazňuje, že dobré myšlienky ako je táto si vyžadujú čas. Čas na budovanie dôvery, na tvorbu partnerstiev,...

aneta

Bez detí a mladých ľudí to nepôjde

Aneta Chlebničanová, programová manažérka Nadácie pre deti Slovenska, vysvetľuje, že vhodná podpora odborníkov môže výrazne pomôcť pri vytváraní deťom a mladým ľuďom priateľských komunít. Samozrejme, nesmieme pritom zabúdať na zapájanie samotných detí a mladých...