Čo deti potrebujú

Nominujte samosprávy priateľské deťom…

Nadácia pre deti Slovenska otvára druhý ročník oceňovania komunít priateľských deťom a mladým ľuďom. Ocenenia je určené pre komunity a samosprávy, ktoré systematicky a udržateľne na úrovni svojich politík, stratégií, plánov, financovania a najmä...

SPACE project – tu sa cítim dobre!

Poďme spolu tvoriť prostredie, kde sa všeteci budeme cítiť dobre! Zaujíma nás, ako si deti a mladí ľudia predstavujú ideálne priestory na život, prácu a vzdelávanie. Pozývame deti a mladých ľudí, aby sa zapojili...

Školy s rešpektom – konferencia 2016

„Aj ja som sedel v prvej lavici pri katedre učiteľa,“ odpovedal Peter Plavčan, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR mladému spolumoderátorovi Tadeášovi Klimanovi z Edulienky na dnešnej konferencii, kde sa deti pýtajú dospelých...