Čo deti potrebujú

gulicka

Dotazník pre deti aj rodičov

Tento dotazník pripravila Danka zo ZŠ J. A. Komenského pre deti v školskom klube a ich rodičov. Dotazník je určený na lepšie spoznanie sa detí a rodičov navzájom. Ponúkame Vám ho, ako aktivitu na letnú dovolenku. Vyskúšajte...

fotoKPD

Ocenenie „Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom“

Ocenenie ,,Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom,, je ocenenie Nadácie pre deti Slovenska spolu s partnermi pre komunity a samosprávy, ktoré systematicky a udržateľne na úrovni svojich politík, stratégií, plánov, financovania a najmä reálnych aktivít vytvárajú...

KPD 2

Príručka: Komunity priateľské deťom a mladým ľuďom

Základom vytvárania Komunít priateľských deťom a mladým ľuďom je identifikovanie detí a mladých ľudí v komunite, identifikovanie kľúčových hráčov v komunite, ktorí s deťmi a mladými ľuďmi pracujú, ktorí ich z titulu svojej práce a funkcie majú...