Čo deti potrebujú

SAM_6076

Škola rodinných financií má nových lektorov

Vo Zvolene 11. 6. 2016 sme slávnostne odovzdali osvedčenie 14 nových lektorov Školy rodinných financií (ŠRF), ktorí obhajobou svojej záverečnej práce ukončili neľahké vzdelávanie. Budúci lektori – multiplikátori absolvovali 56 hodín intenzívneho vzdelávania v...