Čo deti potrebujú

Nová vzdelávacia výstava sa vydáva po Slovensku

Cieľom výstavy s názvom Samospráva rešpektujúca práva detí a mladých ľudí je prostredníctvom umeleckého stvárnenia princípov Samosprávy rešpektujúcej práva detí a mladých ľudí otvárať diskusiu o tom, aké kroky je potrebné urobiť, aby sa...

Výstava a workshop Školy s rešpektom v Košiciach

Nadácia pre deti Slovenska a Občianske združenie ĎAKUJEM – PAĽIKERAV vás pozývajú na výstavu fotografií Školy s rešpektom, ktorá sa uskutoční v termíne 6. – 16. novembra 2017 v priestoroch Výmenníka na Brigádnickej ulici č. 2 v...

Pozvánka: Výstava Školy s rešpektom v Karlovej Vsi

Nadácia pre deti Slovenska, Miestny úrad Karlova Ves a Spojená škola Tilgnerova vás pozývajú na výstavu fotografií Školy s rešpektom, ktorá sa uskutoční v dňoch 2. – 6. októbra 2017 v priestoroch Spojenej školy Tilgnerova 14, Bratislava....

Pozvánka na tréning projektu Online generácia

Pozývame vás na tréning, ktorý sa bude konať ako súčasť projektu Online generácia. V rámci neho podporujeme organizácie a mladých ľudí v regiónoch, aby sa stali nositeľmi efektívnych a rešpektujúcich riešení napĺňania potrieb detí a...