Čo deti potrebujú

IMG_9499

Prínos a dopad práce s deťmi a mládežou

Prínos a dopad práce s deťmi a mládežou je podľa výskumov a odborných štúdií predovšetkým v dvoch oblastiach: budovaní ľudského kapitálu a v budovaní sociálneho kapitálu. Pod ľudským kapitálom chápeme osobnostný a sociálny rozvoj...