Podporovatelia

Prvým a systematickým podporovateľom projektu Komunity priateľské deťom je Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group.


V rokoch 2014 a 2015 sme mohli vytvoriť šesť pilotných Komunít priateľských deťom a zrealizovať rozličné vzdelávacie a advokačné aktivity (včítane tohto internetového portálu) prostredníctvom podpory z Fondu švajčiarsko-slovenskej spolupráce.

program-swiss-slovak

„Tento Švajčiarsko-Slovenský projekt je podporovaný prostredníctvom
Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie.“

Ak sa vám myšlienka vytvárania deťom a mladým ľuďom priateľských komunít páči a chceli by ste ju podporiť alebo stať sa partnerom tohto projektu, neváhajte nás kontaktovať!