Warning: include_once(/data/clients/nic/codetipotrebuju.sk/www/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-phase1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/html/codetipotrebuju.sk/public_html/wp-content/advanced-cache.php on line 20 Warning: include_once(): Failed opening '/data/clients/nic/codetipotrebuju.sk/www/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-phase1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/html/codetipotrebuju.sk/public_html/wp-content/advanced-cache.php on line 20 Warning: include(/data/clients/nic/codetipotrebuju.sk/www/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-base.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/html/codetipotrebuju.sk/public_html/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 65 Warning: include(): Failed opening '/data/clients/nic/codetipotrebuju.sk/www/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-base.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/html/codetipotrebuju.sk/public_html/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 65 Warning: include_once(/data/clients/nic/codetipotrebuju.sk/www/wp-content/plugins/wp-super-cache/ossdl-cdn.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/html/codetipotrebuju.sk/public_html/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 82 Warning: include_once(): Failed opening '/data/clients/nic/codetipotrebuju.sk/www/wp-content/plugins/wp-super-cache/ossdl-cdn.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/html/codetipotrebuju.sk/public_html/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 82 Partneri - Čo deti potrebujú

Partneri

ask

Asociácia S. Kovalikovej – Vzdelávanie pre 21. storočie na Slovensku (ASK) je mimovládna vzdelávacia organizácia. Od roku 1992 vzdeláva pedagógov, študentov vysokých škôl, pracovníkov s deťmi a mládežou, rodičov v inovačných edukačných programoch. Odborne garantuje zavádzanie inovačného edukačného programu „Integrované tematické vyučovanie“ (ITV), overeného Štátnym pedagogickým ústavom (v súčasnosti rozpracovaného pod názvom Vysoko efektívne učenie /VEU/). Vzdeláva na základe akreditovaných vzdelávacích programov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR). Spolupracuje s domácimi a zahraničnými vzdelávacími inštitúciami v oblasti inovácií vzdelávania.

ASK sa venuje nasledovným aktivitám:

 • Vytvára metodiku rozvoja  životných zručností/osobných a sociálnych kompetencií využívanú v prostredí školských tried a v komunitách pracujúcich s deťmi a mladými ľuďmi na Slovensku.
 • Uskutočňuje tréningy, workshopy  v metodike programu Vysoko efektívne učenie (1992 –  2014 pre viac ako 12 140 účastníkov).
 • Od roku 1998 vzdeláva na základe akreditovaných vzdelávacích programov MŠVVaŠ SR: Vytváranie podmienok pre efektívne učenie, Efektívne riešenie problémov a podnecovanie individuálneho učenia a osobnostného rozvoja, Integrované tematické vyučovanie pre základné a stredné školy.
 • Vydáva metodické materiály pre pedagógov inovatívnych tried a škôl.
 • Poskytuje poradenské a konzultačné služby pre rodičov, pedagógov a riadiacich pracovníkov škôl pri riadení zmeny, zavádzaní programu Vysoko efektívne učenie v školách.
 • Je partnerom Nadácie pre deti Slovenska v projektoch sociálno – finančnej gramotnosti: Poznaj svoje peniaze, Škola rodinných financií a v ďalších projektoch – Novo vynárajúce sa potreby detí, Online generácia, Vitafit, Deťom priateľská komunita.
 • Spolupracuje na rozširovaní programu Spoločnosti pre mozgovo kompatibilné vzdelávanie na Slovensku  – Rešpektovať a byť rešpektovaný.
 • Odborne garantuje a spoluvytvára portál na podporu inovatívnych škôl – skola21.sk – súčasť celosvetového programu spoločnosti Microsoft – Partneri vo vzdelávaní.
 • Uskutočňuje webináre a semináre pre manažment škôl o riadení zmeny v škole, podporuje školy v štruktúrovanej premene tradičnej školy na školu  inovatívnu.

Jungwacht Blauring (skrátene JUBLA) je najväčšia katolícka organizácia združujúca skupinky detí a mladých ľudí v nemeckej časti Švajčiarska. Organizácia má spolu 32 000 členov, detí a mladých ľudí, ktorým poskytuje možnosti a priestor pre atraktívne aktivity vo voľnom čase s možnosťou spoznať a rozvíjať, svoje schopnosti či zažiť nové veci. Hoci ide o katolícku organizáciu, je otvorená pre všetky deti a mladých ľudí bez ohľadu na ich vierovyznanie a kultúru.

Organizácia pracuje na dobrovoľníckom princípe naprieč celou oblasťou nemeckej časti Švajčiarska a všetok čas venovaný deťom a mladým ľuďom je dobrovoľným príspevkom približne 7 000 dobrovoľníkov. Pôvodne ide o dve organizácie – Blauring venujúcu sa dievčatám a Jungwacht pracujúcu s chlapcami. V niektorých farnostiach túto tradíciu dodržiavajú, v iných pracujú spoločne a vytvárajú zmiešané skupinky dievčat a chlapcov – v tomto prípade sa označujú združeným názvom JUBLA.

Život v organizácii Jungwacht Blauring sa odohráva predovšetkým vo farnosti v skupinách detí s rovnakým vekom. Skupinky detí spolu vytvárajú oddiel. Vedúci oddielu spolu s vedúcimi jednotlivých skupiniek počas roka spoločne plánujú a organizujú množstvo spoločných oddielových aktivít. Vyvrcholením celoročnej aktivity bývajú letné tábory. Vedenie organizácie sa taktiež stará o formáciu vedúcich a ich prípravu pre prácu s deťmi a mladými ľuďmi – pripravuje pre nich rozličné vzdelávacie aktivity a podujatia.

Jungwacht Blauring vo svojej činnosti uplatňuje týchto päť princípov:

 • Byť spolu
 • Mať príležitosť vyjadriť sa a participovať na rozhodovaní
 • Veriť a konať v dobrej viere
 • Byť kreatívnym
 • Žiť v prírode a zažiť prírodu

Jungwacht Blauring poskytuje

 • Príležitostipredetiamladýchľudí pre ich osobný rozvoj a prijatie.
 • Užitočnéazmysluplnévoľnočasové aktivity, ktoré u detí a mladých ľudí podporujúzmyselprezodpovednosť a poskytujú im cenné životnéskúsenosti.
 • Atraktívnuponuku aktivít v duchu zásad participácie na voľbe týchto aktivít a dobrovoľnosti účasti v nich.
 • Komunitu, v ktorejsúveľmidôležitévieraarituály.
 • Miesto, kde detiamladí ľudiamôžuobjaviťsvoje vlastnéschopnostibezzažívaniatlakunavýkon.
 • Možnostipredetiamladých ľudík posilneniuich vlastnej sebadôvery.
 • Radosť a priateľstvá na celý život!