Warning: include_once(/data/clients/nic/codetipotrebuju.sk/www/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-phase1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/html/codetipotrebuju.sk/public_html/wp-content/advanced-cache.php on line 20 Warning: include_once(): Failed opening '/data/clients/nic/codetipotrebuju.sk/www/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-phase1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/html/codetipotrebuju.sk/public_html/wp-content/advanced-cache.php on line 20 Warning: include(/data/clients/nic/codetipotrebuju.sk/www/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-base.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/html/codetipotrebuju.sk/public_html/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 65 Warning: include(): Failed opening '/data/clients/nic/codetipotrebuju.sk/www/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-base.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/html/codetipotrebuju.sk/public_html/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 65 Warning: include_once(/data/clients/nic/codetipotrebuju.sk/www/wp-content/plugins/wp-super-cache/ossdl-cdn.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/html/codetipotrebuju.sk/public_html/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 82 Warning: include_once(): Failed opening '/data/clients/nic/codetipotrebuju.sk/www/wp-content/plugins/wp-super-cache/ossdl-cdn.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/html/codetipotrebuju.sk/public_html/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 82 Nadácia - Čo deti potrebujú

Nadácia

Nadácia pre deti Slovenska je mimovládna nezisková organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorej poslaním je podporovať mnohostranný rozvoj osobnosti dieťaťa a mladého človeka. Svoje poslanie realizuje prostredníctvom podpory organizácií dlhodobo a systematicky pracujúcich s deťmi a mladými ľuďmi, ale i realizáciou vlastných projektov. Tie sú najčastejšie orientované na prácu s  dospelými (rodičmi, učiteľmi, aktívnymi jednotlivcami), ako dôležitými osobami pre život a  rozvoj detí. Nie každé dieťa má šťastie vyrastať v harmonickej rodine, aj preto sa zaoberáme  advokačnými aktivitami a prácou s komunitami.

Počas devätnástich rokov činnosti nadácie sme podporili alebo priamo zrealizovali 2349 projektov v hodnote viac ako 6,5 mil. EUR.

Nadácia pre deti Slovenska napĺňa svoje poslanie prostredníctvom:

  • Grantových alebo grantovo-operačných programov, ako sú  Hodina deťom, Nórsky finančný mechanizmus, Dôvera, Cloetta, Rád chodím do škôlky, Raz ročne spoločne, podporuje desiatky  organizácii, za ktorými sa skrývajú tisícky rôznorodých osudov detí a mladých ľudí. Spravuje nadačné fondy – Samsung, Cloetta, Komunálna poisťovňa, Daphne Group, prostredníctvom ktorých pomáha donorom z komerčného sektora napĺňať ich stratégiu spoločenskej zodpovednosti.
  • Vzdelávacie centrum nadácie sa v spolupráci s Asociáciou S. Kovalikovej – Vzdelávanie pre 21. storočie na Slovensku dlhoročne venuje deťom, mladým ľuďom a dôležitým dospelým, najmä učiteľom, rodičom prostredníctvom projektov Poznaj svoje peniaze, Škola rodinných financií, Online generácia. V projekte Komunita priateľská deťom sa zameriava na dialóg so samosprávami a komunitami o tom, čo potrebujú dnešné deti, ako ich potreby napĺňať v komunite. Projekt  Vitafit deťom a ich rodičom vysvetľuje zmysel zdravej výživy a potravín.
  • Novou oblasťou v našej činnosti je advokácia, prostredníctvom ktorej sú presadzované potreby detí a mladých ľudí v komunikáciou s verejnosťou, ale i s tými, ktorí o nich rozhodujú na úrovni legislatívy a jej výkonu.
  • Najznámejším projektom je Hodina deťom. Ide o najväčšiu verejnú zbierku na pomoc deťom. Počas pätnástich rokov jej existencie bolo podporených 1 573 projektov v hodnote 4 491 977,94 EUR.

Nadácia pre deti Slovenska je spoluzakladateľom Koalície pre deti. V rámci medzinárodnej spolupráce je členom medzinárodných organizácii International Youth Foundation a Child & Youth Finance International.