Nová vzdelávacia výstava sa vydáva po Slovensku

Cieľom výstavy s názvom Samospráva rešpektujúca práva detí a mladých ľudí je prostredníctvom umeleckého stvárnenia princípov Samosprávy rešpektujúcej práva detí a mladých ľudí otvárať diskusiu o tom, aké kroky je potrebné urobiť, aby sa samosprávy takýmito skutočne stali. Je priestorom pre deti, mladých ľudí, rodičov, aktívnych občanov, komunitu a samosprávu hovoriť o ich potrebách a spoločne hľadať možnosti ich napĺňania.

Nadácia pre deti Slovenska spolu s partnermi od roku 2010 priebežne mapuje potreby detí a mladých ľudí a systematicky realizuje program Komunity priateľské deťom a mladým ľuďom. Na základe týchto poznatkov a skúseností boli zosumarizované princípy Samosprávy rešpektujúcej práva detí a mladých ľudí. Ich napĺňanie pomáha vytvoriť zo samosprávy prostredie, kde sa deti a mladí ľudia cítia byť jej súčasťou, ich potreby sú napĺňané a sú rešpektovanými partnermi v tvorbe a realizácii politiky a aktivít zameraných na deti a mladých ľudí.

Výstava pozostáva z 12 princípov – oblastí akými sú napríklad participácia, inklúzia, výchova a vzdelávanie, voľný čas, kultúra a umenie, šport a rekreácia, ale aj menej tradičné oblasti, v ktorých je tiež dôležité myslieť na deti a mladých ľudí a ich práva – napríklad zdravotná starostlivosť, sociálne služby, doprava, bezpečnosť a ďalšie. Každý princíp je bližšie popísaný na infopanely, vždy doplnený o dve fotografie z projektov a aktivít z danej oblasti, ktoré môžu slúžiť ako príklad dobrej praxe.

Fotografie vznikali v rôznych kútoch Slovenska, kde sa samosprávy, školy, mimovládne organizácie a aktívni jednotlivci snažia vytvárať Komunity priateľské deťom a mladým ľuďom. Autorom fotografií je Rastislav Očenáš a autormi sprievodného textu – princípov sú Aneta Chlebničanová, Peter Lenčo a Rastislav Očenáš.

Do konca roka 2017 môžete výstavu vidieť:
20. – 24. november: Mestský úrad Nové Zámky
27. november – 1. december: Súkromná základná škola Nová Dubnica
4. – 8. december: Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa v Žiline
11.– 15. december: Mestský úrad Prešov

Leták k výstave

Kontakt: Peter Lenčo, peter.lenco@nds.sk, 0948 702 667

Projekt finančne podporili:

Ministerstvo spravodlivosti SR

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedná Nadácia pre deti Slovenska.

logo kp

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group v rámci programu Komunity priateľské deťom a mladým ľuďom.