Nominujte na ocenenie Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom za rok 2017

fotoKPD-720x340

Do 31. marca 2018 môžete nominovať komunity a samosprávy, ktoré v roku 2017 systematicky pracovali na tom, aby zlepšili podmienky života detí a mladých ľudí a zapájali ich do verejného života, na ocenenie Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom. Ocenené komunity a samosprávy získajú finačný príspevok 3 000 Eur na ďalší rozvoj aktivít s deťmi a mladými ľuďmi. Partnermi ocenenia sú KOMUNÁLNA posiťovňa, a.s. Vienna Insurance Group a Združenie miest a obcí Slovenska.

ONLINE NOMINAČNÝ FORMULÁR

Ocenenie „Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom“ je ocenením napĺňania nasledovných princípov:

 • Komplexnosť prístupu k deťom a mladým ľuďom v komunite.
 • Pravidelné mapovanie potrieb detí a mladých ľudí.
 • Participácia detí, mladých ľudí, komunity, organizácií a inštitúcií v nej pôsobiacich.
 • Systematický prístup k deťom a mladým ľuďom v komunite a dôsledné zabezpečenie implementácie prijatej stratégie a jej opatrení.
 • Sieťovanie a spolupráca v komunite v prospech detí a mladých ľudí.
 • Zdieľanie zdrojov pre podporu detí a mladých ľudí v komunite.
 • Nastavovanie procesov a rôznorodosť prístupov.

Vytváranie Komunít priateľských deťom a mladým ľuďom je dlhodobou cestou, preto chceme oceniť práve tie komunity a samosprávy, ktoré sa odhodlali na túto cestu vydať a vedia preukázať úprimnú snahu a čiastkové úspechy v tomto svojom úsilí. V ocenení sa zohľadňuje čo možno najväčšia miera napĺňania jednotlivých kritérií, neočakávame, že komunita alebo samospráva budú napĺňať všetky kritériá a úplne.

Viac o princípoch Komunity priateľskej deťom a mladým ľuďom si môžete prečítať TU.

Štatút ocenenia Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom

Dôležité dátumy:

 • do 23. 3 .2018 – konzultácie
 • 31. 3. 2018 –  uzávierka výzvy
 • 10. 4. 2018 – stretnutie komisie
 • 23. 5. 2018 – slávnostné vyhlásenie ocenenia

Kontakt: Peter Lenčo, peter.lenco@nds.sk, 0907 650 168