Grantová výzva Cloetta na realizáciu projektov v okrese Levice

cloetta-logo

Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje 10. ročník grantového programu v rámci Detského fondu Cloetta. Podporu bude smerovať na projekty, ktoré pomáhajú sledovať a riešiť problémy detí a mladých ľudí v okrese Levice.

O podporu sa môžu uchádzať mimovládne organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie, neinvestičné fondy), samosprávy, cirkevné inštitúcie, rozpočtové a príspevkové organizácie s právnou subjektivitou a s pravidelnou celoročnou činnosťou, ktoré nepodporujú žiadnu z politických strán, nehlásajú ideológie obmedzujúce základné ľudské práva a pôsobia v okrese Levice. Za organizáciu bez právnej subjektivity (napr. škola, pobočka mimovládnej organizácie) žiadosť o finančný príspevok predkladá zriaďovateľ (napr. obec, ústredie organizácie).

Detský fond Cloetta je pokračovaním Detského fondu Leaf, nadačného fondu, ktorý spoločnosť Leaf zriadila 1. 11. 2007 pri Nadácii pre deti Slovenska.  Prostredníctvom tohto fondu spoločnosť Cloetta Slovakia sleduje a pomáha riešiť problémy detí a mladých ľudí vo svojom regióne.

Grant je určený na podporu projektov, ktoré existujú už minimálne 1 rok . Takýmto spôsobom chceme umožniť ich ďalší rozvoj. Žiadať o príspevok možno aj na projekty, ktoré v minulosti neboli podporené z tohto grantového programu, ale majú za sebou nejakú históriu a je potrebné ich posunúť ďalej.

Cieľom grantového programu je zvýšiť kvalitu života a zdravia detí a mladých ľudí, zlepšiť ich vzdelanosť či podporiť dlhodobé zmeny, ktoré ich aj v budúcnosti pozitívne ovplyvnia.

Projekty je potrebné vypracovať a poslať v online aplikácii – vstup z www.nds.sk  – Online aplikácia pre grantové programy.

Dôležité dátumy:

  • Výzva – vyhlásenie grantového programu:  20. september 2018
  • Podávanie projektov:  20. september – 18. október 2018
  • Hodnotiaci proces: október – november 2018
  • Vyhlásenie výsledkov: november 2018
  • Zmluvný proces:  november  – december 2018
  • Realizácia podporených projektov:   december 2018 –  30. jún 2019
  • Priebežné programové správy:  december 2018 –  30. jún 2019
  • Záverečné správy, vyúčtovanie: do 31. júla 2019

Konzultácie
Konkrétne problémy a otázky pri písaní projektu je možné konzultovať s projektovým manažérom Nadácie pre deti Slovenska na e-mailovej adrese karin@nds.sk (do predmetu napíšte konzultácia a názov organizácie), prípadne telefonicky na t.č. 0901 708 229.

Ak organizácie budú chcieť konzultovať zámer projektu až v priebehu posledných dní pred uzávierkou, konzultácia im môže byť odmietnutá z kapacitných dôvodov Nadácie pre deti Slovenska.

Kontakt
Karin Vaňatková – projektová manažérka, karin@nds.sk
Nadácia pre deti Slovenska, Heydukova 3, 811 08 Bratislava
tel.: 02/5263 6471, 0901/708 229

Dôležité – prečítajte si:
Grantové podmienky DF Cloetta 2018
Pomocný formulár projektu DF Cloetta 2018