Warning: include_once(/data/clients/nic/codetipotrebuju.sk/www/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-phase1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/html/codetipotrebuju.sk/public_html/wp-content/advanced-cache.php on line 20 Warning: include_once(): Failed opening '/data/clients/nic/codetipotrebuju.sk/www/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-phase1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/html/codetipotrebuju.sk/public_html/wp-content/advanced-cache.php on line 20 Warning: include(/data/clients/nic/codetipotrebuju.sk/www/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-base.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/html/codetipotrebuju.sk/public_html/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 65 Warning: include(): Failed opening '/data/clients/nic/codetipotrebuju.sk/www/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-base.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/html/codetipotrebuju.sk/public_html/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 65 Warning: include_once(/data/clients/nic/codetipotrebuju.sk/www/wp-content/plugins/wp-super-cache/ossdl-cdn.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/html/codetipotrebuju.sk/public_html/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 82 Warning: include_once(): Failed opening '/data/clients/nic/codetipotrebuju.sk/www/wp-content/plugins/wp-super-cache/ossdl-cdn.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/html/codetipotrebuju.sk/public_html/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 82 Global Money Week 2017 podporuje zvyšovanie finančnej gramotnosti aj na Slovensku - Čo deti potrebujú

Global Money Week 2017 podporuje zvyšovanie finančnej gramotnosti aj na Slovensku

Nadácia pre deti Slovenska v rámci svojho programu Poznaj svoje peniaze už 4. raz pozýva učiteľov, deti a mladých ľudí, inštitúcie a mimovládne neziskové organizácie, aby sa aktivitami zameranými na zvyšovanie finančnej gramotnosti zapojili do Svetového týždňa financií (Global Money Week – GMW), ktorý sa uskutoční od 27. marca do 2. apríla 2017 vo viac ako 130 krajinách celého sveta. Počas troch rokov, sa do podujatia zapojilo viac ako 5 000 detí a mladých ľudí z celého Slovenska.
Nadácia ako národný koordinátor aktivít GMW zároveň vyzýva študentov, ktorí budú realizovať svoje aktivity, aby sa ich prezentáciou uchádzali aj o účasť na Študentskej konferencii v centrále Slovenskej sporiteľne v Bratislave v júni 2017, v rámci ktorej budú mať možnosť diskutovať so zaujímavými osobnosťami, navštíviť Financial Life Park vo Viedni a prezentovať svoje názory, skúsenosti a nápady.

Cieľom Svetového týždňa financií, ktorého organizátorom je Child and Youth Finance International, je zvyšovanie sociálno-finančnej gramotnosti detí a mladých ľudí s cieľom podporiť aktivity smerujúce k udržateľnej finančnej budúcnosti. Počas tohto týždňa viac ako 7 miliónov detí a mladých ľudí vo viac ako 130 krajinách celého sveta sa zapája do rôznych aktivít zvyšovania svojich zručností narábania s peniazmi.

Cieľom aktivít na Slovensku je:

 • spájať deti, mladých ľudí, dospelých a seniorov v aktivitách, ktoré im pomôžu budovať finančnú budúcnosť na Slovensku a vo svete;
 • vzájomne diskutovať, hrať sa, tvoriť, čítať a spoločne zdieľať vedomosti, názory, zručnosti a postoje o peniazoch, šetrení, sporení a finančných rozhodnutiach;
 • podporovať mladých ľudí v aktívnom prístupe v komunite a motivovať k filantropii;
 • poskytovať priestor deťom a mladým ľuďom vyjadrovať sa k otázkam týkajúcich sa financií a poskytovať im právo „byť vypočutí“.

„Chudoba je stále aktuálnym problémom aj v Európe.  Až 21 % detí v porovnaní so 16 % dospelých žije v EÚ v chudobe a ich počet sa naďalej zvyšuje. Kľúčom k boju s chudobou je vzdelávanie ľudí, aby vedeli zodpovedne narábať so svojimi financiami, a aby už od detstva nadobúdali finančnú gramotnosť,“ zdôraznila Dana Rušinová, správkyňa a výkonná riaditeľka Nadácie pre deti Slovenska a pripomenula, že Nadácia pre deti Slovenska už od roku 2001 úspešne rozvíja programy finančnej gramotnosti pre deti, mladých ľudí i celé komunity a od roku 2014 je národným koordinátorom Slovenského týždňa financií. V akreditovaných programoch Poznaj svoje peniaze a Škola rodinných financií, ktoré majú aj významné ocenenia doma i v zahraničí, sa dlhodobo venuje zvyšovaniu sociálno-finančnej gramotnosti, vzdeláva učiteľov a lektorov, vzdelávanie podporuje malými grantami a ponúka programy deťom i mladým ľuďom.

Global Money Week 2017 na Slovensku

Čo môžete robiť na základných a stredných a školách

 • komunikovať s deťmi a mladými ľuďmi z rôznych krajín sveta, vymieňať si svoje názory a skúsenosti, získať nové priateľstvá,
 • otvorene diskutovať s učiteľom, pozvaným expertom alebo odborníkom na témy, ktoré študentov zaujímajú v oblasti finančnej gramotnosti,
 • realizovať aktivity pre svoju komunitu, vzdelávacie a informačné workshopy pre mladších spolužiakov, rodičov, seniorov alebo deti z ohrozených skupín napr.: o vreckovom, o osobnom rozpočte, o sporení, o tom ako šetriť v domácnostiach, v škole, v organizácii,
 • pripraviť a zrealizovať zaujímavé aktivity pre triedu alebo skupinu, na ktorých sa niečo spoločne naučíte i zabavíte,
 • pomôcť prostredníctvom praktických činov konkrétnemu človeku, skupine – seniorom, komunite, organizáciám prostredníctvom vašich vedomostí z oblasti finančnej gramotnosti, vašich nápadov a zrealizovaných činov.

Aktivity GMW a „Študentská konferencia“

Študenti majú možnosť zúčastniť sa aj na konferencii v centrále banky v Slovenskej sporiteľni v Bratislave, v júni 2017. Podmienkou zaradenia do výberu je odoslanie prezentácie o uskutočnenej aktivite v rámci Global Money Week.

Spôsob realizácie

 • študenti počas týždňa Global Money Week zrealizujú aktivitu/aktivity, ktoré prepájajú ich vedomosti zo sveta financií a skúsenosti vo forme praktického činu
 • výstupy realizovanej aktivity odošlú vo forme spracovanej prezentácie do 9. mája 2017 elektronicky na adresu rasto@nds.sk

Rozsah spracovania podujatia

Prezentácia (max. 10 listov v .ppt), video ( max. 2 minút) alebo esej ( max. 2 A4)

Témy

 • Sám sebe šéfom (prečo dám prednosť vlastnej firme pred zamestnaním).
 • Viem sa podeliť aj o 1 euro.
 • Nie všetci čakajú na peniaze (darovať možno aj svoj čas, um, schopnosti, pozornosť).
 • „Umenie hospodáriť s peniazmi predpokladá, že nejaké máme.“ – Curt Goetz.
 • Miniem alebo odložím?
 • Ako si vytvorím finančné zdroje do budúcnosti?
 • Výdavky pod kontrolou.
 • Čo nám poskytujú naše banky?
 • Investor – zodpovedný riskantér alebo ľahkovážny hazardér?
 • Moje finančné pravidlá, zásady a nápady.
 • Moje finančné vzdelanie môže pomáhať.

Výber účastníkov konferencie

Účastníkov konferencie vyberie odborný tím. Hlavným kritériom bude prepojenie praktického činu s témami programu, zrealizovaný výstup a jeho posolstvo pre život nás všetkých.

O konferencii

Študentská konferencia sa uskutoční v júni 2017 v centrále Slovenskej sporiteľne v Bratislave a v rámci nej bude aj návšteva Financial Life Parku vo Viedni. Na konferencii študenti:

 • uvidia centrálu najväčšej banky na Slovensku,
 • stretnú sa so zaujímavými osobnosťami,
 • budú mať priestor prezentovať svoje názory, skúsenosti a nápady,
 • budú ocenení.

Prezentácia príspevkov

Príspevky postupne zverejníme na stránke www.poznaj.sk a vybrané príspevky pošleme do centrály Child & Youth Finance International http://www.childfinanceinternational.org/global-money-week.

Dôležité termíny

 • máj 2017: uzávierka prijímania príspevkov študentov na adrese rasto@nds.sk
 • máj 2017: zverejnenie výsledkov hodnotenia
 • Jún 2017: Študentská konferencia v centrále SLSP na Tomášikovej ulici v Bratislave.

Nadácia pre deti Slovenska a programy zvyšovania sociálno-finančnej gramotnosti

Poznaj svoje peniaze

Akreditovaný program rozvoja sociálno – finančnej gramotnosti detí a mladých ľudí od materských až po vysoké školy, ktorý od svojho vzniku v roku 2001 získal niekoľko ocenení, ponúka tréningy učiteľom materských, základných a stredných škôl.

Škola rodinných financií

Prvý vzdelávací komunitný program zameraný na sociálno-finančné vzdelávanie priamo v komunitách. Od roku 2008 prináša zmysluplné a metodicky prepracované vzdelávanie, ktoré vedie k porozumeniu základných finančných produktov, s ktorými sa bežne v živote stretávame, a ktoré výrazne ovplyvňujú fungovanie rodiny. Kurz vzdelávania lektorov má akreditáciu a je prepojený aj na podporu formou malých grantov na bezplatné semináre.

New Notion (Nová predstava)

Program sociálno-finančného vzdelávania mladých pred odchodom do reálneho života od roku 2015 zreálňuje mladým ľuďom riziká a situácie vo svete financií, dopĺňa ich finančnú gramotnosť a kritické myslenie.

Prečítajte si tiež o minuloročnej konferencii: Dávid: “Peniaze sú nástroj, o ktorom potrebujeme informácie!”

Viac informácií v angličtine:

Global Money Week: http://www.globalmoneyweek.org/

Global Moeny Week na Slovensku: http://www.globalmoneyweek.org/regions/europe/slovakia.html