Dobré správy zo Zvolena

6

Teší nás, keď vidíme výsledky našej práce pretavené do projektov, ktoré deťom a mladým ľuďom zlepšujú život. Kompetentným vo Zvolene záleží na tom, aby sa deti a mladí ľudia v meste cítili príjemne. Spôsob, akým to robia, by sa mohol stať inšpiráciou pre ďalšie samosprávy. Aj preto dnes píšeme o tom, ako sa im v uplynulom roku darilo.

„Titul Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom nám v prvom rade priniesol novú inšpiráciu v nazeraní na problematiku mládeže. Po získaní titulu sme pokračovali v stretávaní sa s mládežou, zorganizovali sme viacero rozhovorov za účelom zistiť potreby detí a mládeže v meste,hovorí Eva Ježovičová, referentka pre styk s verejnosťou mesta Zvolen.

S deťmi sa zhovárali, aby zistili, čo im v meste chýba a čo by potrebovali. Zaznelo niekoľko nápadov. Deti by uvítali príjemné miesto v škole, kde si v pokoji môžu posedieť, čítať si a písať úlohy, knižnicu doplnenú o tituly súčasnej literatúry, filmový klub alebo cyklochodníky. Po prvých rozhovoroch vybrali dva projekty a pustili sa do ich prípravy.

Z financií, ktoré získali v rámci ocenenia udeľovaného NDS spolu s partnermi – Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom, sa rozhodli nakúpiť do škôl knižky, ktoré si deti vybrali. Na školách zorganizovali čitateľské podujatia, besedy a čítania, ktoré predchádzali samotnému výberu kníh.

Matúš Šuda, žiak VII.A, ZŠ M. Rázusa: „Teším sa, keď na hodine niečo predvádzame alebo si môžeme niečo pripraviť, nejaké aktivity. Konečne máme v škole aj nejaké nové knihy, ktoré ma bavia.“

Druhou realizovanou aktivitou bol filmový klub. Mladí ľudia vybrali filmy, ktoré ich zaujímajú, mesto im pomohlo s administratívou projektu a poskytlo priestory Starej radnice. Mladí ľudia sa tiež postarali o propagáciu projektu. Založili facebookovú stránku, naučili sa písať tlačové správy, tvorili plagáty k filmom. Po filme nasledovala diskusia, ktorú viedli mladí.

Alica Hrašková, žiačka Gymnázia Mikuláša Kováča I. ročník, iniciátorka projektu: „Niektorí mladí ľudia sa o nič nezaujímajú, vyhovuje im ostať doma, vo svojom svete. Naším cieľom bolo zjednotiť mladých ľudí z okolia, ktorí sú aspoň trochu blázni do filmov ako my. A možno tak trochu vychovávať a ponúknuť verejnosti okrajové žánre filmov. Vďaka projektu Filmového klubu sme sa naučili hlavne organizovať, vyberať filmy, rozmýšľať nad tým, čo by sa mohlo páčiť druhým, učili sme sa, ktorá propagácia funguje a ktorá nie.“

Patrik Kapusta: „Je fajn občas odísť od reality a pozrieť si film mimo domu, niekde s ľuďmi, ktorých poznáte a s ktorými potom môžete ´hodiť talk´.“

V meste Zvolen sa tak priateľskou a otvorenou komunikáciou s deťmi a mladými ľuďmi podarilo nie len vytvoriť príjemné prostredie, kde sa môžu stretávať, niečo sa naučiť a oddychovať, ale aj zaktivizovať mladých ľudí a vytvoriť si s nimi vzťah založený na vzájomnej spolupráci a vypočutí.

Dlhoročným a strategickým partnerom a podporovateľom programu Komunity priateľské deťom a mladým ľuďom je Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group. Ďakujeme!

logo kp