Dnes šťastné dieťa, zajtra úspešný a zodpovedný dospelý – OZ Slatinka

Združenie Slatinka vzniklo v roku 1993 ako reakcia občanov na znovuobnovenie projektu kontroverzného vodného diela Slatinka. Jeho poslaním je ochrana prírodných hodnôt, účasť na rozhodovaní o projektoch a dokumentoch s vplyvom na životné prostredie a environmentálny výchova a vzdelávanie. Video vzniklo v rámci projektu PRIORITY. Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školy, vedy, výskumu a športu SR “Programy pre mládež 2014 – 2020″, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.