Dnes šťastné dieťa, zajtra úspešný a zodpovedný dospelý – OZ Pomocná ruka

Občianske združenie Pomocná ruka, ktoré sídli v Košiciach, sa zameriava na prácu s užívateľmi drog (konkrétne s aktívnymi injekčnými užívateľmi drog) a osobami pracujúcimi v sex-biznise na základe Harm Reduction prístupu (znižovanie rizík spojené s injekčným užívaním drog a prácou v sex-biznise). Členovia OZ sa o svoje skúsenosti s nami podelili v rámci projektu PRIORITY. Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školy, vedy, výskumu a športu SR “Programy pre mládež 2014 – 2020″, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.