Dnes šťastné dieťa, zajtra úspešný a zodpovedný dospelý – OZ Bakomi

Občianske združenie BAKOMI vzniklo pred 4 rokmi a založili ho rodičia kvôli svojim deťom. Jeho členovia sa venujú  vzdelávaniu a o svoje skúsenosti s prácou deťmi a mladými ľuďmi sa s nami radi podelili. Video vzniklo v rámci projektu PRIORITY. Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školy, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.