Dnes šťastné dieťa, zajtra úspešný a zodpovedný dospelý – Mládež ulice

Občianske združenie Mládež ulice sa venuje terénnej sociálnej práci a poskytovaniu služieb pre deti, mládež aj rodiny z bežného (sídlisková mládež, mestské komunity) i sociálne znevýhodneného prostredia. Svoju činnosť začali vykonávať v roku 2000, od roku roku 2004 sa systematicky venujú zvyšovaniu kvality života obyvateľov Čapajevovej ulici v bratislavskej Petržalke. V roku 2012  rozšírili svoju pôsobnosť o lokalitu Východné, v mestskej časti Rača. Na jeseň 2013 otvorili nízkoprahový program v tretej mestskej časti, a to Vajnoroch. O svoje skúsenosti s prácou deťmi a mladými ľuďmi sa s nami radi podelili v rámci projektu PRIORITY. Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školy, vedy, výskumu a športu SR “Programy pre mládež 2014 – 2020″, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.