Dnes šťastné dieťa, zajtra úspešný a zodpovedný dospelý – eRko

Cieľom eRka – Hnutia kresťanských spoločenstiev detí – je pomáhať pri výchove a neformálnom vzdelávaní detí a mladých ľudí na zrelé kresťanské osobnosti podieľajúce sa na rozvoji spoločnosti, v ktorej žijú. Poslanie eRka sa uskutočňuje cez osobný príklad mladých dobrovoľníkov, ktorí prežívajú spolu s deťmi život v spoločenstve. Východiskovými hodnotami sú pre nich živá viera, radostná služba, otvorené spoločenstvo, úcta k životu, zodpovednosť a dôvera. O svoje skúsenosti sa podelili s nami v rámci projektu PRIORITY. Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školy, vedy, výskumu a športu SR “Programy pre mládež 2014 – 2020″, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.