Dnes šťastné dieťa, zajtra úspešný a zodpovedný dospelý – Člověk v tísni

Člověk v tísni Slovensko je nezisková organizácia, ktorá pôsobí na Slovensku od roku 2004 ako slovenská pobočka medzinárodnej organizácie Člověk v tísni. Svojou činnosťou sa usiluje o budovanie otvorenej, tolerantnej a inkluzívnej spoločnosti, v ktorej má každý jednotlivec rovnaké šance a príležitosti. Snažíme sa prinášať nové riešenia a postupy, a tým zmierňovať spoločenské konflikty založené na predsudkoch a neznášanlivosti. Chce sa aktívne podieľať na vytváraní spoločnosti, v ktorej sú kultúrne, etnické, rasové a iné odlišnosti zdrojom obohatenia, a nie konfliktov.
O svoje skúsenosti sa podelili s nami v rámci projektu PRIORITY. Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školy, vedy, výskumu a športu SR “Programy pre mládež 2014 – 2020″, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.