Deti potrebujú učiteľov, ktorí pomôžu odhaliť ich talent.

„Každé dieťa má talent! A je na nás – rodičoch a učiteľoch, aby sme mu ho pomohli odhaliť,“ je motto našich vzdelávacích programov, kde vzdelávame pedagógov učiť s radosťou, vytvárať v škole pre seba i deti bezpečné prostredie, kde sa rozvíja talent detí.

S týmto mottom sa zúčastníme aj na medzinárodnej konferencii s názvom Konferencia o podpore a rozvoji talentu.  Podujatie, ktoré sa uskutoční 12.-13. septembra 2016 v Bratislave je kľúčovým podujatím v oblasti vzdelávania v rámci predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie.

Cieľom konferencie je vytvorenie platformy pre odbornú diskusiu zameranú na podporu talentu a nadania s dôrazom na oblasť školského a odborného vzdelávania, ako aj šírenie povedomia o potrebe a možnostiach rozvoja talentu, profilovanie názorov a postojov k danej téme nielen v rámci akademickej sféry, ale aj medzi širšou odbornou verejnosťou na celoeurópskej úrovni. Jedným z prednášajúcich bude aj Dana Rušinová, správkyňa Nadácie pre deti Slovenska. Predstaví programy vzdelávania pedagógov, ktorí stoja za úspechmi novej generácie detí – absolventov inovatívneho  spôsobu vzdelávania prostredníctvom našich akreditovaných programov.

Stano trávil v škole nudný čas. Všetko, čo ho zaujímalo, sa dialo mimo školy, až  kým neprišla nová učiteľka, absolventka programu vysokoefektívneho učenia. Ona našla kľúč, ktorým otvorila dvere jeho talentu. Presvedčila jeho mamu a vytvorila mu priestor, aby sa rozvíjal smerom, v ktorom sa mu začalo dariť. Prvým výsledkom bol kresba na oficiálnej poštovej známke, ktorú používali tisícky ľudí na Slovensku.

Nadácia pre deti Slovenska v programe Učíme s radosťou vzdeláva učiteľov učiť tak, aby otvorili deťom cestu k tomu, aby sa našli a odkryli v sebe jedinečné schopnosti a talent. Základom programu je model vyysokoefektívneho učenia. Program podporuje školy pri ich premene na prostredie, ktoré prináša spoločnosti jedinečnú a sebaistú osobnosť dieťaťa so všeobecným vzdelaním. Žiak vie lepšie identifikovať svoje schopnosti, ďalej sa rozvíjať vo vhodnej špecializácii a uplatniť sa na trhu práce i v živote.

Program Učíme s radosťou, ktorý realizujeme od roku 2014, poskytuje ucelený niekoľkoročný modul vzdelávania pedagógov s grantovou podporou škôl. Počas dvoch rokov fungovania kurzy absolvovalo viac ako 200 pedagógov materských, základých i stredných škôl a mal priamy dosah na približne 3000 detí. Garantom a partnerom programu je Asociácia S. Kovalikovej – Vzdelávanie pre 21. storočie na Slovensku a ďalšími partmermi sú občianske združenia Spektrum a OZ S rešpektom.

poster_NDS