Čo sa deťom a mladým ľuďom páči a nepáči v kultúre

Screenshot 2018-11-03 at 13.17.24Deti a mladí ľudia voliť nemôžu, aj preto sú v komunálnej politike často prehliadaní. Nadácia pre deti Slovenska v spolupráci a s podporou KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Innsurance Group už viac ako päť rokov pomáha, aby ich hlas bol v samosprávach braný vážne a k napĺňaniu ich potrieb sa pristupovalo systematicky. Skúsenosti v programe Komunity priateľské deťom a mladým ľuďom ukazujú, že zlepšovaním kvality života detí a mladých ľudí sa zlepšuje život všetkých členov komunity a samosprávy.

Umenie vo všetkých formách – hudobnej, dramatickej, literárnej a vizuálnej – je dôležitou súčasťou kultúry, obohacuje život človeka. Zároveň má spoločensko-rekreačnú úlohu v našich komunitách. Priama umelecká tvorba má silný vplyv na vzdelávací, spoločenský a duševný rozvoj mladých ľudí. Umožňuje im rozvíjať tvorivosť, vyjadriť svoje pocity a vnáša krásu do ich života. Umenie pomáha deťom a mladým ľuďom lepšie spoznávať svet okolo seba. Tvorenie môže byť pre deti a mladých ľudí jednou z možností, ako vyjadriť svoju individualitu a kreativitu. Komunity priateľské deťom a mladým ľuďom tvoria prostredie, v ktorom sa deti a mladí môžu s radosťou učiť o umení a priamo tvoriť. Zároveň majú možnosť objavovať rôzne formy umenia a spoznávať vlastnú, ale aj iné kultúry.

 

Program Komunity priateľské deťom a mladým ľuďom realizujeme v partnerstve a s finančnou podporou KOMUNÁLNA poisťovna, a.s. Vienna Insurance Group.

ZNACKA DO INDESIGNU_POZITIV